Библиотека Правног факултета је основана 1959. године када је основан и Факултет. Представља другу правну библиотеку по величини у земљи. Поседује богат фонд од преко 300.000 библиотечких јединица које претежно чине монографије и часописи. Део фонда чини и мултимедијална грађа, као што су ЦД-ови, фотографије, плакати и микрофилмови.
Библиотека располаже великим бројем страних публикација, коментара закона, збирки судских одлука, енциклопедија, речника и лексикона. Такође, фонд библиотеке је богат старим и ретким књигама и часописима.

Библиотечки фонд покрива све области права, а садржи и мноштво наслова из области историје, социологије, економије, филозофије, антропологије, психологије, политичке теорије и других области које су од изузетног значаја за проучавање права.
Нашим студентима, наставницима и сарадницима омогућен је приступ домаћим правним базама података: Pаrаgrаf Lex-у, Intermex-у и Правно-информационом систему РС (Службени гласник) као и бази правних часописа издавача правне литературе De Gruyter.

Библиотека је посебно поносна на легат проф. др Обрада Перића чија је породица поклонила Факултету и Библиотеци његову личну библиотеку. У легату се налази 1253 публикације које се чувају као посебна целина.

Библиотека поседује службена гласила Републике Србије и њених аутономних покрајина, као и службена гласила република чланица бивше СФРЈ.
Осим тога, Факултет је деценијама био депозитар свих званичних издања СР Немачке, Мађарске, Румуније и некадашње Источне Немачке (ДДР).

Путем академске мреже Библиотека је повезана на Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку (КОБСОН), чиме својим корисницима обезбеђује приступ великом броју страних научних часописа и књига индексираним у реномираним правним базама као што су: HeinOnline, EBSCO, JSTOR, Kluwer, SAGE, Wiley, Oxford Journals, Springer и многе друге.

У склопу Библиотеке налазе се две читаонице. Већа, у два нивоа, са 140 места, намењена учењу и раду студената. Мања читаоница користи се за рад наставника, сарадника и студената докторских студија.

У читаоници се налази 10 рачунара за претраживање фонда Библиотеке и правних база. У њој је могуће бежично повезивање преносних рачунара путем бесплатне Wi Fi мреже.

Рад Библиотеке регулисан је Правилником о раду Библиотеке.

Библиотечки одбор, чија је улога вођење политике набавке библиотечке грађе, образован је 2004. године. Одбор одлучује о набавци домаћих и страних књига и утврђује критеријуме за рангирање поруџбина научних часописа и правних база. Чланове Библиотечког одбора именује Декан из реда наставника на мандат од две године.

У Библиотеци раде:

  • Библиотекари – Јелена Бркић
  • Књижничари – Светислав Исаков и Тања Костадиновић

Управник Библиотеке је Данијела Арсенијевић.

Досадашњи управници Библиотеке били су Милош Стојановић (1960-1977), Магдолна Нађ (1978-1991) и Радмила Дабановић (1991-2020).