Branislav Ristvojević

 • Zvanje: Redovni profesor
 • E-mail: rbrane@pf.uns.ac.rs
 • Titula: Doktor
 • Kancelarija: 100
 • Konsultacije: Ponedeljak-petak, 10h

Sandra Fiser-Sobot

 • Zvanje: Redovni profesor
 • E-mail: sandra-fiser-sobot@pf.uns.ac.rs
 • Titula: Doktor
 • Kancelarija: 105
 • Konsultacije: Utorak, 10h

Milica Kovacevic

 • Zvanje: Vanredni profesor
 • E-mail: Milica.Kovacevic@pf.uns.ac.rs
 • Titula: Doktor
 • Kancelarija: 103
 • Konsultacije: Sreda, 10h

Ime i prezime

 • Zvanje: Asistent
 • E-mail: marko.knezevic@pf.uns.ac.rs
 • Titula: Doktor
 • Kancelarija: 103
 • Konsultacije: Sreda, 10h

Tatjana Bugarski

 • Zvanje: Redovni profesor
 • E-mail: tatjana-bugarski@pf.uns.ac.rs
 • Titula: Doktor
 • Kancelarija: 101
 • Konsultacije: Petak, 10h