У петак, 24. фебруара 2023. на Правном факултету у Новом Саду одржан је Научни скуп за верификацију резултата рада у 2022. години на Научноистраживачком пројекту „Правна традиција и нови правни изазови“. У оквиру Секције за јавно право и Секције за приватно право истраживачи на Пројекту изложили су резултате истраживања у 2022. години.

У петак, 25. фебруара на Правном факултету у Новом Саду одржан је Научни скуп за верификацију резултата рада у 2021. години на научноистраживачком пројекту „Правна традиција и нови правни изазови“. У оквиру Секције за јавно право и Секције за приватно право истраживачи ангажовани на Пројекту изложили су резултате истраживања у 2021. години.

Дана 19. фебруара 2021. на Факултету је одржан научни скуп у оквиру којег су истраживачи на пројекту “Правна традиција и нови правни изазови” изложили резултате истраживања у 2020, а објављен је и зборник сажетака са овог научног скупа

Дана 14. фебруара 2020. на Факултету је одржан научни скуп у оквиру којег су истраживачи на пројекту “Правна традиција и нови правни изазови” изложили резултате истраживања у 2019. Осим тога, у 2020. објављена су два зборника сажетака са научних скупова и то: Зборник сажетака са научног скупа „Правна традиција и нови правни изазови“ одржаног 18. фебруара 2019. линковати и Зборник сажетака са научног скупа „Правна традиција и нови правни изазови“ одржаног 14. фебаруара 2020.