Дана 17. јуна одржана је Осма међународна научна конференција Harmonization of Serbian and Hungarian (domestic) Law with the European Union Law and Cross-Border Cooperation. Конференција је одржана у онлајн окружењу. У раду Конференције су учествовали истраживачи са Правног факултета у Новом Саду и Правног факултета у Сегедину. После поздравних речи професора Бранислава Ристивојевића, декана Правног факултета у Новом Саду и професорке Márte Görög, деканице Правног факултета у Сегедину, истраживачи су своје резултате изложили у оквиру пет панела: Basic rights, State affairs, Economic affairs, Criminal law, Local self-government.

У среду, 11. децембра 2019. године, са почетком у 12:00 часова у Свечаној сали Правног факултета у Новом Саду одржан је седми сусрет истраживача у оквиру пројекта „Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом Европске уније и прекогранична сарадња“ чији су носиоци Правни факултет Универзитета у Новом Саду и Факултет за право и политичке науке Универзитета у Сегедину. На конференцији су изложени резултати истраживања из различитих правних области. Радни језици конференције били су енглески, мађарски и српски.

У уторак, 11. децембра 2018. године одржана је шестa научна конференција у оквиру пројекта „Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом Европске уније и прекогранична сарадња“ на Факултету правних и политичких наука Универзитета у Сегедину. Истраживачи са обе институције које су укључене у пројекат (Факултет правних и политичких наука Универзитета у Сегедину и Правни факултет Универзитета у Новом Саду) саопштили су резултате својих истраживања. Резултати истраживања биће објављени у посебном тематском зборнику.

Дана 6. јуна 2016. године на Правном факултету у Сегедину, Мађарска, одржана је научна конференција пројекта „Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом Европске уније и прекогранична срадња“. Поред колега са Правног факултета у Сегедину, са наше стране, као представници катедри, учествовали су: проф. др Зоран Арсић, проф. др Иштван Фејеш, проф. др Сенад Јашаревић, проф. др Сања Ђајић, проф. др Магдолна Сич, проф. др Слободан Орловић и доц. др Атила Дудаш. Учесници су саопштили реферате и учествовали у дискусији коју је водио декан Правног факултета у Сегедину, проф. др Јожеф Хајду (Hajdú József). Сви овогодишњи научни радови у оквиру пројекта биће публиковани у посебном зборнику.

Дана 17. априла 2015. године Правни факултет у Новом Саду је био домаћин међународне научне конференције у оквиру пројекта „Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом Европске уније и прекогранична сарадња“ реализованог од стране Правног факултета у Новом Саду и Правног факултета у Сегедину. На конференцији су представљени резултати истраживања у трећој години пројекта, од стране професора са правних факултета у Сегедину и Новом Саду. Конференцију су отворили декан Правног факултета у Новом Саду проф. др Ранко Кеча и декан Правног факултета у Сегедину проф. др Јожеф Хајду.