На Правном факултету у Новом Саду је 30. маја 2024. одржана Стручна обука јавних извршитеља са подручја Апелационог суда у Новом Саду.

Обука, коју је организовала Комора јавних извршитеља, је била посвећена темама из стварноправног модула о којима су своја излагања имали Милица Јанча судија и први заменик председника Основног суда у Новом Саду, др Вујадин Масникоса јавни извршитељ у Новом Саду, Тања Арсић адвокат у Новом Саду, др Марко Кнежевић ванредни професор Правног факултета у Новом Саду и др Слобода Мидоровић асистент са докторатом на Правном факултету у Новом Саду.