Од школске 2024/25. на Правном факултету у Новом Саду ће почети реализација новог акредитованог студијског програма основних академских студија Право и информационо-комуникационе технологије.

Студијски програм ће се реализовати у сарадњи са Факултетом техничких наука, а представља једини програм у Републици Србији и региону који ће оспособити будуће дипломиране правнике да делују у оквирима информационог друштва.

Овим студијским програмом Правни факултет постаје лидер у образовању будућих правника који ће моћи да одговоре свим изазовима дигиталног друштва и развоја вештачке интелигенције. Осим тога, Правни факултет у Новом Саду преузима водећу улогу и одговорност у складу са чињеницом да је Република Србије ове године 57. од 193 државе рангиране по индексу спремности за вештачку интелигенцију у области вештина и образовања, као једне од четири приоритетне области.

У школској 2024/25. на студијски програм ће моћи да се упише 100 студената.

Студијски програм – Право и информационо-комуникационе технологије