У уторак, 14. маја 2024. на Правном факултету у Новом Саду одржана је трибина на тему „Борба против трговине људима“ у организацији Црвеног крста Новог Сада, који од 2006. реализује Програм борбе против трговине људима са циљем повећања свести међу децом, младима и другим социјално угроженим циљним групама о замкама током путовања које могу водити у трговину људима.