Факултет за државноправне науке и међународне студије Националног универзитета за јавну управу у Будимпешти и Правни факултет Универзитета у Новом Саду закључили су Споразум о стратешком партнерству.

Између наставника Факултета за државноправне науке и међународне студије Националног универзитета у Будимпешти и Правног факултета Универзитета у Новом Саду скоро деценију постоји индивидуална стручна и научна сарадња.

У складу са закљученим Споразумом створени су услови за остваривање нових и за јачање постојећих облика сарадње чиме се даје допринос партнерском односу између две високошколске установе.

Приоритетни циљ партнерских институција је да се у блиској будућности ова сарадња унапреди и интензивира у виду заједничких пријава на конкурсе за учешће на научноистраживачким пројектима, заједничких публикација и програма мобилности за наставнике, сараднике и студенте.