На Правном факултету у Новом Саду 30. октобра 2023. одржана је свечаност поводом потписивања Споразума о сарадњи између Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и Правног факултета у Новом Саду. Споразум су потписале Покрајинска заштитница грађана – омбудсманка доц. др Драгана Ћорић и декан Правног факултета у Новом Саду проф. др Татјана Бугарски. Потписивању споразума присуствовале су и заменица Покрајинске заштитнице грађана – омбудсманке за равноправност полова, Снежана Кнежевић, продекан за науку Правног факултета у Новом Саду проф. др Гордана Дракић и студенти Правног факултета у Новом Саду.

Циљ потписивања Споразума је остваривање заједничких активности у области борбе против насиља у породици  које ће се посебно  развијати између Правне клинике за борбу против насиља у породици Правног факултета у Новом Саду и Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, као координатора Мреже „Живот без насиља“.

Приликом обраћања проф. др Татјана Бугарски указала је на значај и актуелност теме насиља у породици, као и на велико интересовање студената Правног факултета у Новом Саду за учешће у раду Правне клинике за борбу против насиља у породици. Присутне је поздравила и Покрајинска заштитница грађана – омбудсманка, доц. др Драгана Ћорић која је истакла да је Правни факултет у Новом Саду прва образовна институција која је постала део Мреже „Живот без насиља“.