Научни часопис Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, чији је издавач Правни факултет Универзитета у Новом Саду, 10. октобра 2022. уврштен је на ERIH + листу (European Reference Index for the Humanities), једну од најпрестижнијих европских база за индексирање часописа из друштвених и хуманистичких наука, што је услов за улазак у процедуру за добијање категорије М23.

https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=504102