Повереник за родну равноправност на Правном факултету у Новом Саду:
проф. др Сања Савчић

Контакт:
rodnaravnopravnost@pf.uns.ac.rs

План за постизање родне равноправности Универзитет у Новом Саду – Правни факултет