ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ

Правни факултет у Новом Саду (у даљем тексту: Правни факултет) управља интернет страницом www.pf.uns.ac.rs (у даљем тексту: интернет страница) и одговоран је за садржаје који се на њој налазе.

Правни факултет озбиљно схвата своју одговорност у погледу заштите личних података посетилаца интернет странице и због тога се обавезује да ће штитити њихову приватност у складу са одредбама Закона о заштити података о личности.

Стога Вас молимо да пажљиво прочитате ову Политику приватности како бисте се упознали са начином обраде Ваших личних података.

САГЛАСНОСТ

Приликом првог приступа овој интернет страници биће Вам доступно обавештење да коришћењем интернет странице дајете сагласност на услове ове Политике приватности, која описује начине на које прикупљамо, користимо и обрађујемо личне податке посетилаца интернет странице.

Давањем својих личних података и прихватањем Политике приватности потврђујете да сте сагласни да се Ваши подаци користе на начин описан у овој Политици.

Уколико се одлучите да поставите питање, оставите коментар, попуните е-образац за пријаву за неку од активности или обука које организује Правни факултет или попуните поруџбеницу за поручивање књига, потребно је да нам оставите Ваше личне податке, како бисмо могли да Вам одговоримо, односно да Вас евидентирамо за одговарајућу активност или обуку. Прикупљамо само личне податке које су нужни за реализацију Вашег захтева. Прикупљени лични подаци користе се искључиво у складу са сврхом ради које су дати.

Када се поставља питање, потребан нам је контакт за повратну информацију.

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА

Врста, обим и природа личних података које прикупљамо зависе од начина коришћења интернет странице.

Интернет страница тражи Ваше личне податке само ако желите да попуните одређени е-образац на интернет страници.

Претежном делу садржаја са интернет странице можете приступити без откривања идентитета.

Подаци које аутоматски прикупљамо приликом посете интернет страници су:

Интернет домен и IP адреса;

 1. Врста претраживача и оперативног система путем којег се приступа интернет страници;
 2. Време приступања и трајање посете интернет страници;
 3. Делови интернет странице који су посећени;
 4. Приликом приступа са неке друге интернет странице, адреса те интернет странице.

Ови подаци користе се за потребе статистичке анализе коришћења интернет странице, с циљем унапређења квалитета садржаја који је доступан на страници.

Лични подаци које прикупљамо:

Лични подаци посетилаца интернет странице бележе се само у случају добровољног попуњавања различитих е-образаца за потребе пријављивања на припремну наставу за полагање пријемног испита, конкурс за полагање пријемног испита, различите наставне или ваннаставне активности које се одржавају уживо или online, за пријаву на обуке, за поручивање књига из Скриптарнице Правног факултета и сл.

У зависности од сврхе ради које се попуњава е-образац одређују се и лични подаци које је потребно навести.

Лични подаци се чувају у интерној бази у року који је неопходан за остваривање сврхе обраде података.

ВАШЕ ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ НЕ ДЕЛИМО СА ДРУГИМА

Правни факултет неће продавати, уступати без накнаде или омогућити приступ Вашим личним подацима трећој страни, осим у случају постојања законског основа.

Поједине податке који се налазе у колачићима аутоматски делимо са Google Inc. Реч је о такозваним аналитичким колачићима. Више информација о овој врсти колачића као и о начину како да искључите њихову употребу, можете пронаћи у оквиру наслова Политика употребе колачића.

СИГУРНОСТ ПРИКУПЉЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА

Правни факултет посебно брине да су прикупљени подаци о корисницима сигурни и заштићени од губитка, промена, недозвољеног приступа и било које врсте злоупотребе.

Правни факултет се придржава строгих безбедносних процедура у погледу чувања и откривања података које остављају посетиоци интернет странице у циљу спречавања неовлашћеног приступа истима. Такође, податке о личности Правни факултет не чува дуже од времена које је неопходно да би се реализовала сврха због које су они прикупљени, односно не дуже од времена за које факултет има Вашу сагласност.

Са интернет странице линкови могу водити на друге интернет странице. Правни факултет не сноси одговорност за политику или процедуре за заштиту података, као ни за садржај на овим интернет страницама.

ВАША ПРАВА У ВЕЗИ СА ПОДАЦИМА О ЛИЧНОСТИ

У погледу Ваших личних података које прикупљамо, имате следећа права:

 • право да будете информисани о прикупљању и обради Ваших личних података;
 • право приступа подацима које смо прикупили о Вама;
 • право на исправку личних података, у случају непотпуности или нетачности;
 • право на заборав, тј. право да тражите да лични подаци које имамо о Вама буду обрисани;
 • право на опозив пристанка за обраду личних података, када је пристанак основ за обраду;
 • право супротстављања обради личних података;
 • право да уложите приговор у погледу обраде Ваших података у одређену сврху;
 • право да поднесете жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, у случају да у року од 30 дана од дана Вашег захтева за остваривање права не добијете одговор, или не будете задовољни одговором.

У циљу остваривања наведених права у сваком тренутку можете нам се обратити слањем захтева на sekretar@pf.uns.ac.rs.

Опозив сагласности неће утицати на допуштеност обраде личних података која је вршена до њеног опозива.

ПРОМЕНЕ ПОЛИТИКЕ ПРИВАТНОСТИ

Све промене Политике приватности биће доступне на интернет страници, тако да ће њени посетиоци увек моћи да се упознају са врстом, природом и обимом података који се прикупљају и како се користе и обрађују.

ПОЛИТИКА УПОТРЕБЕ КОЛАЧИЋА

Ова интернет страница користи колачиће. Колачићи јесу текстуалне датотеке, које садрже мале количине информација које се учитавају на Ваш уређај приликом посете одређене интернет странице, а потом се шаљу назад до изворних интернет домена приликом каснијих посета том домену. Овакво деловање колачића омогућава конкретној интернет страници да прикаже информације прилагођене личним потребама корисника, јер помоћу колачића интернет страница памти радње и подешавања током одређеног временског периода, прикупљајући информације као што је IP адреса корисника. Захваљујући томе, сваки пут када корисник отвори неку интернет страницу, интернет сервер може да прочита вредности које је раније сачувао у колачићима.

Постоје различите врсте колачића, при чему ова интернет странице прикупља само две. У питању су неопходни колачићи и аналитички колачићи.

Неопходни колачићи носе такав назив јер су неопходни за рад интернет странице. Без ових колачића, интернет страница не може да ради исправно. Они су битни за основне радње интернет странице, тако што подржавају битне функције као што су корпа за куповину и техничке операције интернет странице, како би се омогућило њено очекивано функционисање. Имајући у виду њихову неопходност, за ову врсту колачића се не тражи пристанак корисника.

Аналитички колачићи користе се за анализу употребе интернет странице и мерења њене посећености. Ови колачићи користе се како би се побољшао квалитет и садржај понуђених услуга. У сврху обраде ове врсте колачића користимо Google Analytics (алат за анализу употребе интернет страница). Могућност Google-а да користи и дели податке који су прикупљени путем Google Analytics-а о посетама корисника ове интeрнет странице ограничена је Условима коришћења алата Google Analytics и Google политиком приватности.

Више о политици приватности компаније Google можете видети на линку https://policies.google.com/privacy, а услове пружања услуге Google Analytics можете погледати на линку https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/.

Корисник може самостално онемогућити прикупљање аналитичких колачића кроз подешавања на свом интернет претраживачу. Имајте у виду да сваки интернет претраживач има различите процедуре за управљање колачићима. Такође, уколико користите подешавања интернет претраживача да блокирате све колачиће (укључујући и неопходне колачиће), могуће је да нећете имати приступ свим или одређеним деловима ове интернет странице.

КОНТАКТ

Лице за заштиту података о личности је секретар Факултета. За сва евентуална питања можете послати мејл на адресу електронске поште: sekretar@pf.uns.ac.rs.