Центар за медијацију Правног факултета у Новом Саду je oснован 2021. године одлуком Савета Правног факултета у Новом Саду.

Решењем Министарства правде број: 740-09-00729/2020-22 од 9. 12. 2020. године, Правни факултет у Новом Саду добио је дозволу за спровођење основне обуке посредника, а решењем Министарства правде број: 740-09-00604/2021-22 од 14.12.2021. године, добио је дозволу и за спровођење специјализоване обуке за посреднике – мирно решавање у области мобинга.

Основна, као и специјализована обука су видови стручног усавршавања посебно за правнике практичаре у свим професијама.

Завршена основна обука је један од услова за упис у Регистар посредника Министарства правде Републике Србије.

Обуке се спроводи у складу са Правилником о програму основне обуке посредника („Службени гласник РС“, број 146/14).

Медијација је алтернативни начин решавања спорова, у којима треће, независно и неутрално лице (посредник-медијатор), помаже странама у спору да дођу до узајамно прихватљивог решења њиховог сукоба.

Медијација је добровољна, а стране између којих је настао спор самостално одлучују да ли желе да приступе овом поступку или не.

Медијација је бржи, ефикаснији, и јефтинији начин решавања спорова.

Решење спора мора бити обострано прихватљиво, а уколико до споразума дође, обе стране га закључују у заједничком, једнаком интересу.

Координатор Центра за медијацију је доц. др Драгана Ћорић, а све потребне информације можете добити слањем упита на мејл medijacija@pf.uns.ac.rs.

Основна обука за посреднике-медијаторе у организацији Правног факултета је сјајна прилика за усавршавање сваког појединца стицањем нових вештина и искуства у области која је, сасвим неправедно, недовољно заступљена у досадашњој пракси, али која се развија и чији ће значај и предности тек бити запажени. Правила и фазе поступка медијације примењиви су у многим случајевима из свакодневице и када се једном савладају доприносиће свим будућим резултатима, нарочито у области права.

Јелена Фрљановић, мастер правник

Ова обука за посредовање је јако добро осмишљена да кандидатима пружи основна знања и познавања поступка медијације. Одлично је конципирано да првих 10 часова буде уводни и правни део, а преостали део начин приступа и вештине преговарања односно практични део. Предавачи су пре свега занимљиви, материју представљају на врло професионалан начин, који је веома прикладан да се овлада материјом, а да се притом не губи пажња. Практични део обуке је такође добро осмишљен јер се у почетку дају лакши примери, касније све сложенији, што наравно даје могућност постепеног овладавања материјом.
Ова обука пружа основна знања медијације али исто тако и знања и вештине које се свакако могу користити и примењивати у свакодневном раду. Не мање важно је и то да се на обукама стварају и додатна познанства не само колега који су правници већ и других профила.У сваком случају све честитке за организацију и желим вам даљи успешан рад и наравно зовите нас на наредне обуке.”

Анико Радановић, Адвокат

Посебно желим да Вам се захвалим на дивних пет дана а пре свега дивном дружењу. Дуго сам желела да идем на обуку за медијатора али, било ми је битно где а превасходно да то не буде онлајн. Сматрала сам да такав вид обуке захтева непосредан контакт.
Неизмерно ми је драго што је Правни факултет добио дозволу за организовање обуке за посредника.
Сам концепт обуке у коме се акценат ставља једнако на правни оквир медијације као и на стицање вештина које посредник треба да поседује је врло интересантан. Верујем да су знања која смо стекли на тему вештина које посредник треба да има применљива у свим областима живота и то је оно што је на мене оставило највећи утисак током обуке.
Искрено се надам да ће се промовисање поступка медијације подићи на виши ниво у нашој земљи како би се развила свест људи о добробити оваквог начина решавања спорова.

Сузана Стојановић, дипломирани правник