Центар за симулацију суђења је замишљен као начин да се студентима омогући увид у примену права у пракси. Студенти који се определе за овај вид ваннаставне активности бирају учешће у једној од четири секције Центра: грађанскоправна, кривичноправна, јавноправна и међународноправна. Са студентима II, III и IV године основних студија, у оквиру Центра, раде сарадници и наставници од којих многи имају и искуство из праксе.

Циљ је да се студентима пруже практична знања и вештине, односно знања и вештине које не могу добити само из уџбеника – да се опробају у анализи судских одлука, да науче вештину писања поднесака за стране у спору и начин на који се правни аргументи формирају, да се припреме за учешће у међународним такмичењима у симулацији суђења. Наш факултет је у прошлости остварио значајне успехе на такмичењима у симулацији поступака пред Међународним судом правде, Европским судом за људска права, Међународним кривичним трибуналом и у симулацији међународне трговинске и инвестиционе арбитраже. Сви учесници на овим такмичењима су били уједно и полазници Центра. Центар им обезбеђује инфраструктуру и неопходну логистичку подршку за рад.

Активности у оквиру Центра се најчешће предузимају у другом семестру одговарајуће године студија. Претходно се заинтересованим студентима омогућава да се пријаве за учешће на основу позива објављеног на интернет страници Факултета, користећи образац за пријаву који им се ставља на располагање.

Активним учешћем у раду Центра студенти стичу право да добију сертификат о реализацији ове ваннаставне активности. Чињеница да је студент био полазник Центра се, такође, уноси у додатак дипломи.

Дужност руководиоца Центра за симулацију суђења обавља проф. др Петар Ђундић.