Правни факултет у Новом Саду и компанија Paragraf Lex d.o.o. сарађују више од 15 година. Основни циљ сарадње јесте обука студената за коришћење правне базе прописа и других докумената.

У почетку је број заинтересованих за обуке био скроман, али је током година значајно порастао јер су студенти препознали да је коришћење база прописа постало саставни део радног дана готово сваког студента права и дипломираног правника.

Обуке за коришћење правне базе „Paragraf Lex“ се, по правилу, одржавају у компјутерским учионицама на Факултету. Од 2020. услед пандемије изазване вирусом SARS-CoV-2, која је онемогућила рад на уобичајени начин, успешно је започело једно ново поглавље. Тако је претходна генерација студената обуку пратила online, уз помоћ универзитетске платформе за учење на даљину СОВА и неограничен приступ online бази прописа. После обуке, студенти су полагали завршни тест у просторијама Правног факултета, сукцесивно и уз поштовање свих препоручених епидемиолошких мера. На тај начин је још једном потврђено да Правни факултет и компанија Paragraf успешно сарађују у најбољем интересу студената који су већ исказали интересовање за нови циклус обуке.

До данас је више од 2.000 студената успешно завршило обуку. Сви студенти који заврше обуку добијају одговарајући сертификат о реализацији ове ваннаставне активности, која се уноси и у додатак дипломи.

За додатне информације о обукама сви заинтересовани студенти могу да се обрате асистенту др Илији Јованову на адресу: i.jovanov@pf.uns.ac.rs.