Препознајући и уважавајући значај заштите животне средине, Правни факултет у Новом Саду основао је још 2007. Правну клинику за заштиту животне средине. Од тада више генерација студената и наставника обликовало је њен рад и постало део традиције дуге скоро две деценије. Велики број студената имао је прилику да обогати и прошири своје знање у области која је данас приоритет у свету, а која доноси многе изазове и отвара бројна питања.

Похађањем Клинике студенти стичу специјализована и практична знања у области заштите животне средине. Кроз предавања истакнутих теоретичара и стручњака из праксе, проблеми у заштити животне средине сагледавају се свеобухватно, целовито, из угла различитих области и грана права. На овај начин усвојено знање студенти проверавају и примењују решавајући практичне задатке и случајеве, пишући поднеске и правне акте, симулирајући процесне радње у правним поступцима. Рад и ангажовање студената употпуњени су практичном наставом која се реализује у Покрајинском заводу за заштиту природе и Градској управи за заштиту животне средине. Посебан значај у провери стечених знања и вештина има такмичење у симулацији суђења, организовано у оквирима Правне клинике, али проширено и на студенте других правних факултета.

Студенти који успешно заврше програм Правне клинике за заштиту животне средине добијају сертификат, што се уписује у додатак дипломи и представља изузетно значајну референцу за будући рад студената у овим областима.

Активности на Правној клиници за заштиту животне средине намењене су студентима треће и четврте године основних академских студија. Одвијају се у периоду од 1. новембра до 31. октобра наредне календарске године, у складу са Планом и програмом, који усваја Наставно-научно веће, а који се сваке године иновира у складу са потребама тржишта рада, као и актуелним проблемима у оквиру проблематике заштите животне средине.

Више информација о Клиници студенти могу да добију преко електронске поште: r.radosevic@pf.uns.ac.rs

Пратећи трендове и проблеме у савременом друштву, а ради стручног оспособљавања дипломираних правника, на Правном факултету је 2018. почела са радом Правна клиника за борбу против насиља у породици.

У складу са Планом и програмом студенти стичу специјализована и мултидисциплинарна знања у вези са правним аспектима насиља у породици. Студенти се кроз технике писања појединих правних аката оспособљавају за рад у пракси, а кроз метод студије случаја и симулацију судских и других поступака за рад на конкретним случајевима. У рад на Клиници укључени су како професори, тако и велики број стручњака из праксе.

Студенти који успешно заврше програм Правне клинике за борбу против насиља у породици добијају сертификат, који им се посебно вреднује и уписује у додатак дипломи, а уједно представља и изузетно значајну референцу за будући рад у овој области.

Активности на Правној клиници за борбу против насиља у породици намењене су студентима треће и четврте године основних академских студија. Одвијају се у периоду од 1. новембра до 31. октобра наредне календарске године, у складу са Планом и програмом, који усваја Наставно-научно веће.

Више информација о Клиници студенти могу да добију преко електронске поште: n.radivojevic@pf.uns.ac.rs

Препознајући и уважавајући значај мигрантске кризе као међународног феномена и изазова са којим се Република Србија успешно суочила, Правни факултет у Новом Саду је 2015. у сарадњи са канцеларијом Високог комесаријата за избеглице Уједињених нација (УНХЦР) у Србији основао Правну клинику за избегличко право.

План и програм Клинике реализује се уз учешће наставника Правног факултета, предавача из УНХЦР-а, Комесаријата за избеглице и миграције, Канцеларије за азил МУП-а Републике Србије, као и представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Похађањем Клинике студенти стичу специјализована теоријска знања и упознају се са контекстом и појединостима практичне примене правних института обухваћених предавањима. Полазници Правне клинике за избегличко право имају прилику да посете Центар за азил у Бањи Ковиљачи, те да непосредно сазнају више о боравку тражилаца азила и миграната, односно о врстама помоћи које су им пружене у Центру за азил.

Студенти који успешно заврше програм Правне клинике за избегличко право добијају сертификат, што се уписује у додатак дипломи и представља изузетно значајну референцу за будући рад студената у овим областима.

Активности на Правној клиници за избегличко право намењене су студентима друге, треће и четврте године основних академских студија, као и  студентима мастер и докторских академских студија и реализују се у периоду од почетка марта месеца до краја летњег семестра, у складу са Планом и програмом, који усваја Наставно-научно веће, а који се сваке године иновира у складу са актуелним тенденцијама и отвореним питањима у вези са положајем избеглица и остваривањем права на азил.

Више информација о Клиници студенти могу да добију преко електронске поште: s.radojcic@pf.uns.ac.rs

У циљу унапређења образовања будућих правника и праћења све ширег, бржег и динамичнијег коришћења информационих технологија и вештачке интелигенције на Правном факултету у Новом Саду 2022. године почела је са радом Правна клиника Право, информационе технологије и вештачка интелигенција.

Похађањем Правне клинике студенти стичу специјализована и практична знања у материји која повезује право са информационим технологијама и вештачком интелигенцијом. У реализацији Правне клинике наставници, сарадници и стручњаци из праксе преносе полазницима посебна знања и вештине у вези са бројним правним проблемима и правним изазовима употребе информационих технологија и вештачке интелигенције.

Студенти који успешно заврше програм Правне клинике Право, информационе технологије и вештачка интелигенција добијају сертификат, што се уписује у додатак дипломи и представља изузетно значајну референцу за будући рад.

Активности на Правној клиници Право, информационе технологије и вештачка интелигенција намењене су студентима четврте године основних академских студија. Одвијају се у периоду од 1. новембра до 30. октобра наредне календарске године, у складу са Планом и програмом, који усваја Наставно-научно веће.

Више информација о Правној клиници студенти могу да добију преко електронске поште: s.midorovic@pf.uns.ac.rs.