Назив кратког програма студија: Стручна обука лица за заштиту података о личности

Студије трају: 1 семестар – 6 месеци

Обавезна стручна пракса: ДА

Обим студијског програма: 30 ЕСПБ

Назив сертификата: Сертификат о завршеном кратком програму студија за послове лица за заштиту података о личности

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР АКТИВНА НАСТАВА ЕСПБ
Предавања Вежбе
1 Управна делатност у области заштите података о личности 1 2 1 4
2 Облици угрожавања података о личности и начини заштите 1 2 1 4
3 Казненоправна заштита података о личности 1 2 1 4
4 Грађанскоправна заштита података о личности 1 2 1 4
5 Међународни и европски стандарди заштите приватности и података о личности 1 2 1 4
6 Стручна пракса и обука 1 75 часова 10