ТРОШКОВИ СТУДИЈА

Основни подаци о уплатама:

Текући рачун факултета: 840-1627666-13

Општи позив на број за уплате: 117401

(за редовну и накнадну пријаву испита, одлагање испита, као и за школарину и све трошкове уписа, користи се персонални позив на број)

Број модела: 97

ТРОШКОВНИК – важи од 01.10.2023
Пријемни испит – пријава на конкурс Износ
Накнада за припремну наставу за полагање пријемног испита на основним студијама 10.000,00 дин
Накнада за полагање пријемног испита 7.600,00 дин
Накнада за пријаву на конкурс 2.600,00 дин
Школарина Износ
Школарина за студенте основних студија 93.000,00 дин
Школарина за студенте основних студија – за стране студенте 1.200,00 €
Школарина за студенте мастер студија 100.000,00 дин
Школарина за студенте мастер студија – за стране студенте 1.200,00 €
Школарина за студенте докторских студија 150.000,00 дин
Школарина за студенте докторских студија – за стране студенте 1.270,00 €
Вредност ЕСПБ бода приликом обнове године на основним студијама 1.550,00 дин
Вредност ЕСПБ бода приликом обнове године на основним студијама – за стране студенте 20,00 €
Вредност ЕСПБ бода приликом обнове године на мастер студијама 1.666,66 дин
Вредност ЕСПБ бода приликом обнове године на мастер студијама – за стране студенте 20,00 €
Вредност ЕСПБ бода приликом обнове године на докторским студијама 2.500,00 дин
Вредност ЕСПБ бода приликом обнове године на докторским студијама – за стране студенте 21,17 €
Школарина за поновце основних студија (уписани пре 2006. године) 45.000,00 дин
Школарина за студенте на кратком програму студија 65.000,00 дин
Упис школске године Износ
Трошкови уписа школске године за буџетске студенте 7.500,00 дин
Трошкови уписа за студенте уписане после 2005. године – пренос ЕСПБ бодова до услова 5.500,00 дин
Трошкови уписа за студенте уписане пре 2006. године – пренос предмета до услова 10.000,00 дин
Обнова уписа за студенте у продуженом статусу 22.800,00 дин
Обнова уписа за студенте у продуженом статусу – за стране студенте 330,00 €
Обнова уписа за апсолвента којем је истекао законски рок, са 3 или више неположена испита 22.800,00 дин
Обнова уписа за апсолвента којем је истекао законски рок, са 1 или 2 неположена испита 12.800,00 дин
Молба за накнадни упис школске године 3.500,00 дин
Молба за поновно стицање статуса студента 1.500,00 дин
Трошкови уписа I године докторских студија 4.000,00 дин
Овера семестра Износ
Редовна овера семестра – за буџетске студенте 1.200,00 дин
Редовна овера семестра – за самофинансирајуће студенте 2.000,00 дин
Накнадна овера семестра 4.500,00 дин
Полагање испита Износ
Пријава испита – за буџетске студенте 330,00 дин
Пријава испита – за самофинансирајуће студенте 750,00 дин
Пријава испита за апсолвенте и студенте у продуженом статусу 1.000,00 дин
Пријава испита после 3 неуспешна полагања 2.200,00 дин
Захтев за накнадно пријављивање испита 3.000,00 дин
Захтев за одлагање испита 3.000,00 дин
Комисијско полагање испита 6.000,00 дин
Пријава испита у ванредном испитном року 3.500,00 дин
Посебне услуге на мастер студијама Износ
Одбрана завршног рада – за буџетске студенте 4.000,00 дин
Одбрана завршног рада – за самофинансирајуће студенте 11.000,00 дин
Одбрана завршног рада – за стране студенте 150,00 €
Посебне услуге на докторским студијама Износ
Пријава докторске дисертације 100.000,00 дин
Пријава докторске дисертације – за стране студенте 1.500,00 €
Оцена подобности дисертације за јавну одбрану 100.000,00 дин
Оцена подобности дисертације за јавну одбрану – за стране студенте 1.500,00 €
Јавна одбрана дисертације 120.000,00 дин
Јавна одбрана дисертације – за стране студенте 1.800,00 €
Издавање уверења Износ
Захтев за издавање уверења о положеним испитима (без статуса студента) 5.000,00 дин
Трошкови издавања уверења о положеним испитима по испиту 1.150,00 дин
Уверење о студирању 600,00 дин
Уверење о положеним испитима (за дипломиране) 5.000,00 дин
Издавање овереног извода из плана и програма студија 5.000,00 дин
Издавање диплома Износ
Захтев за издавање уверења и дипломе о стеченом високом образовању 8.500,00 дин
Дупликат дипломе 7.000,00 дин
Дупликат уверења о дипломирању 6.000,00 дин
Провера веродостојности исправа Износ
Захтев за проверу јавне исправе 5.000,00 дин
Захтев за проверу јавне исправе – за иностране институције 100,00 €
Полагање стручног испита Износ
Накнада за полагање стручног испита 30.000,00 дин
Испис са студија Износ
Захтев за испис са студија 3.000,00 дин
Издавање исписнице по испиту 1.150,00 дин
Дупликат исписнице по испиту 2.200,00 дин
Остало Износ
Захтев за издавање дупликата индекса 3.500,00 дин
Дупликат индекса по испиту 500,00 дин
Признавање испита другог факултета 1.500,00 дин
Остали захтеви 1.500,00 дин