Библиотека Правног факултета врши међубиблиотечку позајмицу публикација из својих фондова, на захтев других установа и из фондова других библиотека у Србији, на захтев наставника и сарадника Факултета.

Публикације се позајмљују најдуже на 15 дана. На позајмицу се не издају публикације издате до 1945. године, докторске дисертације, магистарски и мастер радови, публикације предвиђене Правилником о раду Библиотеке, као и часописи.