Почев од уписа у школску 2024/2025. можете да бирате предмет из којег ћете полагати пријемни испит, односно пријемни испит се полаже из Српског језика или Историје.

Уколико желите да се уз помоћ професора припремите за пријемни испит, Правни факултет у Новом Саду организује припремну наставу која ће вам олакшати да савладате градиво потребно за припрему пријемног испита.

У сваком циклусу се обрађује исто градиво, тако да је довољно да се пријавите за један циклус.

Број полазника по циклусу је ограничен, па ће пријављивање за сваки од циклуса бити могуће док буде било слободних места.

Накнада за похађање припремне наставе износи 10.000 динара, а уплате се врше на текући рачун Факултета 840-1627666-13, модел 97 позив на број 777. Приликом попуњавања уплатнице за уплату накнаде за похађање припремне наставе, као уплатиоца потребно је навести име и презиме кандидата који се пријављује за похађање припремне наставе.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Настава се одвија путем Zoom платформе.

Настава се организује у ЧЕТИРИ ЦИКЛУСА:

Први циклус од 20. фебруара 2024.
Други циклус од 20. марта 2024.
Трећи циклус од 20. априла 2024.
Четврти циклус од 15. маја 2024.

Пријављивање за припремну наставу:

Пријаве за први циклус до 17. фебруара 2024.  ПОПУЊЕНО  
Пријаве за други циклус до 17. марта 2024.  ПОПУЊЕНО  
Пријаве за трећи циклус до 17. априла 2024.  ПОПУЊЕНО  
Пријаве за четврти циклус до 10. маја 2024.  ПОПУЊЕНО  

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ ИСТОРИЈЕ

Настава се одвија путем Zoom платформе.

Настава се организује у ТРИ ЦИКЛУСА:

Први циклус од 4. марта 2024.
Други циклус од 4. априла 2024.
Трећи циклус од 8. маја 2024.

Пријављивање за припремну наставу:

Пријаве за први циклус до 1. марта 2024.  ПОПУЊЕНО  
Пријаве за други циклус до 1. априла 2024.  ПОПУЊЕНО  
Пријаве за трећи циклус до 6. маја 2024.  ПОПУЊЕНО  

Пријаве се врше попуњавањем обрасца за пријаву и слањем доказа о уплати накнаде (скенирана уплатница или потврда о извршеној електронској уплати у пдф формату) на pripremnanastava@pf.uns.ac.rs, најкасније до почетка припремне наставе.

За сва евентуална питања, пишите нам на pripremnanastava@pf.uns.ac.rs.

У мају сваке године објављује се конкурс за упис на основне академске студије. Тада се коначно и прецизно утврђују сви услови уписа. У њему између осталог буду утврђени:

 • Број слободних буџетских и самофинансирајућих места за упис студената
 • Општи и посебни услови конкурисања (афирмативне мере, припадници српског народа из суседних земаља, страни држављани)
 • Конкурсни рокови (досадашња пракса)
  • Пријава у другој половини јуна
  • Пријемни испит крај јуна
  • Упис почетком јула
 • Потребна документација која се подноси приликом пријаве кандидата
 • Потребна документација која се подноси приликом уписа кандидата
 • Трошкови полагања пријемног испита и уписа, односно школарине
 • Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи
 • Поступак уписа страних држављана и неопходна документација.

Текст Конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2024/2025. години можете прочитати овде.

Све информације у вези са пријемним испитом и Конкурсом за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2024/2025. можете добити од 15.5.2024. на број телефона 064/876-6531 у времену од 08 до 15 часова сваког радног дана.

За ПРИЈАВУ НА КОНКУРС и УПИС подноси се различита документација.

У Скриптарници Факултета је потребно да купите образац П-1. Приликом пријаве опредељујете се за предмет из ког ћете полагати пријемни испит.

Попуњен образац и осталу документацију предајете у просторијама Факултета.

По извршеној пријави добијате конкурсни број, који морате чувати, јер помоћу њега приступате полагању пријемног испита.

У конкурсу ће бити одређен датум полагања пријемног испита, а на број телефона који оставите приликом пријаве, добићете СМС поруку са тачним временом и просторијом у којој полажете пријемни испит.

На пријемни испит понесите

 1. личну карту
 2. конкурсни број који сте добили приликом пријаве и
 3. хемијску оловку

Тест се састоји од 60 питања, а полагање траје 90 минута, односно два школска часа.

Кандидати се рангирају према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху из претходног школовања, и то:

 • највише 40 бодова кандидат остварује по основу успеха у средњој школи
 • највише 60 бодова кандидат остварује на тесту из Српског језика или Историје.

У Конкурсу ће бити наведен дан објављивања прелиминарне и коначне ранг листе.

На дан уписа потребно је понети документацију за упис.

Комплет за упис који се купује у Скриптарници Факултета и документацију за упис предајете Служби за наставу.

Добродошли на ваш Правни факултет!