Зашто ПФНС?

ОБРАЗОВАЊЕ ПРАВНИКА У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА

На факултету, који има традицију дугу више од 65 година, реализују се акредитовани савремени студијски програми: два студијска програма основних академских студија, два студијска програма мастер академских студија и докторске академске студије. Наш циљ јесте образовање правника који усвајају, како неопходна фундаментална знања, тако и она која их оспособљавају да успешно одговоре изазовима савременог друштва.

НАМА СУ СТУДЕНТИ НАЈВАЖНИЈИ

Студије на Правном факултету су конципиране на постулату „студент у центру учења“, односно примарно имају у виду потребе студената, њихов академски развој и напредовање. Наставници и сарадници су од првог дана у непосредном контакту са студентима, као подршка у савладавању испитне материје и писању семинарских радова. Кроз менторски рад, колективне и индивидуалне консултације, студентима су доступне релевантне информације које се односе на студирање, конкурисање за разне стипендије и размене студената.

НАШИ СТУДЕНТИ СЕ ПРВИ ЗАПОШЉАВАЈУ У СТРУЦИ

Дипломирани правници Правног факултета у Новом Саду, државног факултета, могу да обављају више од 100 различитих послова, а чак 80% наших студената нађе први посао у струци за мање од 6 месеци од дипломирања.

РЕНОМИРАНИ НАСТАВНИ КАДАР

Наставу на Правном факултету у Новом Саду изводе стручни и афирмисани наставници, који континуирано унапређују квалитет наставе. Наши наставници и сарадници усавршавају се у иностранству захваљујући могућностима за мобилност наставног особља, као и сарадњи са иностраним факултетима, са великим делом експертизе стечене у пракси.

РЕНОМИРАНИ НАСТАВНИ КАДАР

СТЕЧЕНА ПРАКТИЧНА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ НАШЕ СТУДЕНТЕ ЧИНЕ ПОСЕБНИМ

Студирање на Правном факултету у Новом Саду подразумева стицање не само теоријских, него и практичних знања и вештина. Поред практичне наставе у облику вежби, студенти на студијским програмима основних и мастер академских студија имају и обавезну стручну праксу у трајању од 90 сати, као и посебне специјализоване програме праксе из кривичног, грађанског и управног права. Као државном факултету, за праксу су студентима широм отворена врата у правосуђу, органима управе и привреди, као и у свим другим државним органима и институцијама. Студенти имају и могућност похађања правних клиника и учешћа у раду Центра за симулацију суђења, као и бројних других ваннаставних активности.

ВРХУНСКИ РЕЗУЛТАТИ НАШИХ СТУДЕНАТА

Сваке године наши студенти учествују и остварују запажене резултате на домаћим, регионалним и међународним такмичењима. Међународна сарадња са факултетима из иностранства омогућава да се наши студенти путем програма студентске размене истакну и на најпрестижнијим светским факултетима.

НОВИ САД ЈЕ ПРАВО МЕСТО ЗА СТУДИРАЊЕ

Нови Сад, други по величини град у Србији, је студентски град. Довољно велик да понуди различите активности, а довољно мали да се осећате као код куће. Од шетње уз Дунав, до планинарења по Стражилову, а најлепши кораци су управо кроз сам Универзитетски кампус у срцу Новог Сада, одмах поред Дунава, где се и налази Правни факултет.