Почетна / Наставници и сарадници / Немања Крчмар, сарадник у настави
  • Катедра: Катедра привредноправних наука
  • Е-маил адреса: n.krcmar@pf.uns.ac.rs
  • Број кабинета: Д/II 26
  • Фиксни телефон: 021/485-3064
  • ORCID ид: 0009-0005-8188-1640

Немања Крчмар, сарадник у настави

Рођен је 1993. године у Зрењанину. Основну школу и гимназију је завршио у Зрењанину. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 2019. године са високом просечном оценом. 2022. године, положио је правосудни и адвокатски испит и исте године уписао се у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине. Мастер академске студије, студијски програм Право, уписао је на Правном факултету у Новом Саду 2023. године.

Говори енглески језик.

Радно искуство: адвокатски приправник у адвокатској канцеларији (2019-2021); адвокат у Новом Саду (2022-2023); Правни факултет у Новом Саду (2023- ).

Области ужег научног интересовања: Право привредних друштава, Трговинско право, Међународно привредно право, Банкарско право, Право конкуренције.

Звање ужа научна област високошколска установа година избора
сарадник у настави привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2023.

Основне академске студије:

• Право привредних друштава
• Трговинско право
• Међународно привредно право

Основне академске студије:

Title

Go to Top