Почетна / Наставници и сарадници / Јелена Младеновић, сарадник у настави
  • Катедра: Катедра привредноправних наука
  • Е-маил адреса: j.mladenovic@pf.uns.ac.rs
  • Број кабинета: Д/II 27
  • Фиксни телефон: 021/485-3089
  • ORCID ид: 0009-0006-9735-4690

Јелена Младеновић, сарадник у настави

Рођена је 2000. године у Лесковцу. Основну школу и гимназију је завршила у Власотинцу. Основне академске студије на Правном факултету у Новом Саду завршила је 2023. године. Мастер академске студије на Правном факултету у Новом Саду уписала је исте године, определивши се за смер Право.

Стипендије и награде: стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја у гимназији и на факултету (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023) и стипендија Фонда за младе таленте – Доситеја (2022/2023).

Усавршавање (у земљи и иностранству):

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (2023 -).

Говори енглески језик.

  • секретар Катедре привредноправних наука (2023 -)
Звање ужа научна област високошколска установа година избора
сарадник у настави привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2023.

Основне академске студије:

  • Право привредних друштава
  • Трговинско право
  • Међународно привредно право

Основне академске студије:

Title

Go to Top