Почетна / Наставници и сарадници / Андреа Широчка, сарадник у настави
  • Катедра: Катедра за међународно право и међународне односе
  • Е-маил адреса: a.sirocka@pf.uns.ac.rs
  • Број кабинета: Д/I 9
  • Фиксни телефон: 021/485-3075
  • ORCID ид: 0009-0004-5047-5896

Андреа Широчка, сарадник у настави

Рођена је 1999. у Новом Саду. Основну школу и гимназију завршила је у Новом Саду. Основне академске студије на Правном факултету у Новом Саду завршила је 2023. и исте године уписала мастер академске студије на Правном факултету у Крагујевцу определивши се за студијски програм Грађанско право 2 – домаће и упоредно грађанско право.

Стипендије и награде: стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2019-2020; 2021-2022), награда за освојено прво место на такмичењу у симулацији суђења „Осуди дискриминацију“ (2022).

Усавршавање (у земљи и иностранству):

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (2024-).

Области ужег научног интересовања: међународно приватно право, међународно уговорно право, право Европске уније.

Говори енглески језик, служи се немачким.

  • Секретар Катедре за међународно право и међународне односе (2024 – )
Звање ужа научна област високошколска установа година избора
сарадник у настави међународноправна Правни факултет у Новом Саду 2024

Основне академске студије:

  • Међународно приватно право – општи део
  • Међународно приватно право – посебни део
  • Увод у право Европске уније

Title

Go to Top