Почетна / Наставници и сарадници / Богдана Ђурић, сарадник у настави
  • Катедра: Катедра за кривично право
  • Е-маил адреса: b.djuric@pf.uns.ac.rs
  • Број кабинета: E/I 22
  • Фиксни телефон: 021/485-3034
  • ORCID ид: 0009-0005-0488-7272

Богдана Ђурић, сарадник у настави

Рођена је 1998. године у Добоју у Босни и Херцеговини. Основне академске студије на Правном факултету у Новом Саду завршила је 2022. године. Мастер академске студије, студијски програм Право, уписала је 2022. године.

Стипендије и награде: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2018-2019; 2019-2020).

Усавршавање (у земљи и иностранству):

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (2022 -).

Област ужег научног интересовања: Kривично процесно право, Kривично право

Говори енглески језик.

звање ужа научна област високошколска установа година избора
сарадник у настави кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2024.
демонстратор кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2022.

Основне академске студије:

  • Кривично процесно право 1
  • Кривично процесно право 2
  • Кривично право

Основне академске студије:

Title

Go to Top