Почетна / Наставници и сарадници / др Цвјетана Цвјетковић Иветић, доцент

др Цвјетана Цвјетковић Иветић, доцент

Рођена је 1985. године у Тузли. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 2007. године. Завршни рад на мастер академским студијама на тему „Методе законите евазије код опорезивања добити“ одбранила је 2009. године. Докторску дисертацију „Порез на имовину у статици“ одбранила је 2015. године на Правном факултету у Београду.

Стипендије и награде: Стипендиста Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду (шк. 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008); Добитник Eurobank EFG школарине (2006). Током студирања била је добитник већег броја награда од стране Универзитета у Новом Саду за остварене резултате током студија (2005-2007).

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (2008- ).

Области ужег научног интересовања: пореско право, опорезивање имовине; пореско право Европске уније.

Говори енглески језик.

 • члан Српског фискалног друштва (2016- )
 • секретар Катедре правноекономских наука (2008- )
звање ужа научна област високошколска установа година избора
доцент јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2018.
асистент са докторатом јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2015.
асистент јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2009.
сарадник у настави јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2008.

Основне академске студије:

 • Пореско право
 • Буџетско право

Мастер академске студије:

 • Економија јавног сектора
 • Финансијско право ЕУ
 • Међународно пореско право

Докторске академске студије:

 • Пореско право – продубљени курс
 • Економија јавног сектора

Уџбеници и монографије:

 • Милошевић Г., Кулић М., Цвјетковић Иветић Ц.: Пореско право, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад 2021.

Одабрани научни радови:

М14

 • Цвјетковић Иветић Ц.: The Republic of Serbia; In: Real Property Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia/editors Michal Radvan et al., Марибор, Institute for Local Self-Government, 2021, стр. 403-426, ИСБН 978-961-7124-04-0
 • Цвјетковић Иветић Ц., Милошевић Г., Батуранин Л.: The Fight Against Tax Evasion in the European Union; У: Дани Арчибалда Рајса : међународни научни скуп : тематски зборник радова међународног значаја. Том 3 (главни уредник Драгана Коларић), Београд, Криминалистичко-полицијска академија, 2016, стр. 101-108, ИСБН 978-86-7020-358-7, УДK: 343.85:343.359.2(4-672ЕУ)

М24

 • Цвјетковић Иветић Ц., Милошевић Г., Батуран Л.: Амортизација непокретности за сврху опорезивања имовине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, вол. 53, Но. 3, стр. 1065-1080, ИССН 0550-2179, УДК: 336.226.2
 • Батуран Л., Милошевић Г., Цвјетковић Иветић Ц.: Економска анализа фискалних и нефискалних трошкова регистрације оружја и проблем нерегистрованог оружја, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, вол. 52, Но. 4, стр. 1747-1764, ИССН 0550-2179, УДК: 336.22:351.753(497.11)
 • Цвјетковић Иветић Ц., Батуран Л.: Улога економских инструмената у управљању отпадном амбалажом за пиће, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, вол. 52, Но. 1, стр. 259-274, ИССН 0550-2179, УДК: 628.4.043 : 33
 • Цвјетковић Иветић Ц., Батуран Л.: Решавање стамбеног питања као основ пореских олакшица у српском систему пореза на доходак грађана, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, вол. 51, Но. 4, стр. 1685-1698, ИССН 0550-2179, УДК: 336.226.11:347.254(497.11)
 • Цвјетковић Иветић Ц.: Дискриминаторни порески третман преноса непокретности са становишта пореза на капиталне добитке у пракси Суда правде Европске уније, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, вол. 51, Но. 3 T. II, стр. 1137-1151, ИССН 0550-2179, УДК: 36.226.11>:341.645.5:061.1ЕУ

М51

 • Цвјетковић Иветић Ц.: Стопе пореза на имовину у Републици Србији, Правни живот, 2018, Но. 10, T. II, стр. 707-724, ИССН 0350-0500
 • Цвјетковић Иветић Ц.: Улога пореза у управљању отпадом у државама чланицама Европске уније, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2017, Но. 75, стр. 33-48, ИССН 0350-8501, УДК: 336.221:351.777.61](4-672ЕУ)
 • Цвјетковић Иветић Ц.: CFC законодавство у Европској унији, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, вол. 49, Но. 3,стр. 1281-1295, ИССН 0550-2179, УДК: 336.22:061.1ЕУ

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top