Почетна / Наставници и сарадници / др Драгана Ћорић, доцент
 • Катедра: Катедра за теорију државе и права
 • Е-маил адреса: d.coric@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/II 47
 • Фиксни телефон: 021/485-3010
 • ORCID ид: 0000-0001-5485-5176

др Драгана Ћорић, доцент

Рођена је 1976. године у Лесковцу. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 2000. године. Током школске 2002/2003. завршила је мастер студије Deutsche Rechtsschule, на немачком језику, који су организовали Правни факултети из Новог Сада и Минстера. Магистарски рад с темом „Време у праву“ одбранила је 2005. године на Правном факултету у Нишу. Докторски рад с темом „Принцип стечених права и ретроактивно дејство закона“ одбранила је 2011. године на Правном факултету у Нишу.

Стипендије и награде: на иницијативу студената организације Млади правници Србије проглашена је за једног од десет најбољих младих правника у Републици Србији (2007); специјално признање за промоцију безбедних заједница (2008); Октобарска награда Новог Сада за подизање свести о безбедности деце и младих у Новом Саду (2014); изабрана, гласовима студената, за једну од десет најбољих и најинспиративнијих професора Новосадског универзитета, током манифестације “Ноћ истраживача” (2016).

Усавршавања (у земљи и иностранству): специјалистички курс Компаративни студиј Средње Европе при специјалистичким академским студијама у Новом Саду (2002).

Радно искуство: адвокатски приправник (2000); Правни факултет у Новом Саду (2001- ).

Области ужег научног интересовања: теорија права, номотехника, правна етика, етички кодекси.

Говори руски, енглески , немачки, а служи се италијанским језиком.

 • Иницијатор оснивања Центра за медијацију на Факултету, где је ангажована и као предавач (2020- )
 • уписана у Регистар посредника за мирно решавање спорова (медијатора), при Министарству правде Републике Србије (2020)
 • председница Управног одбора Студентског културног центра „Нови Сад“ (2016- )
 • чланица Управног одбора покрајинског Фонда за избегла и прогнана лица (2016- )
 • један од оснивача и тренутно председница Градског савета родитеља, консултативног тела родитеља за територију Града Новог Сада (2013, 2018- )
 • сертификовани тренер за област заштите од дискриминације, сходно програму обуке спроведеном од стране Кацеларије Поверенице за заштиту равноправности Републике Србије (2014- )
 • један од оснивача струковног удружења – Српског удружења за правну и социјалну филозофију и члан управног одбора овог удружења (2010- ) и члан надзорног одбора (2014- )
 • учешће у раду Координационог тела за безбедност деце и младих у основним и средњим школама Новог Сада (2014- )
 • на позив студената Факултета техничких наука, који организују већ годинама посебну академију вештина Soft Skills Academy, 4 године узастопно је предавач на теме: Управљање временом, Управљање стресом, Мотивација, Јавни наступ (2017, 2018, 2019 и 2020)
 • оснивач Новосадске школе права и вештина, заједно са студентима који су учествовали у изради промена закона за превенцију вршњачког насиља (2016)
 • чланица HERE team Србија – Националне мреже стручњака за реформу високог образовања (2015-2017)
 • члан Надзорног одбора буџетског фонда за лечење повреда, болести и обољења која се не могу успешно лечити у Републици Србији, одлуком Владе Републике Србије (2014-2016)
 • координатор пројекта „Одговорно новинарство између права и политике“ са студентима – члановима редакције студентског листа Правник, уз подршку матичног факултета и Покрајинског секретаријата за образовање (2007)
 • учешће у оснивању канцеларије Студентског омбудсмана, заштитника права студената на Универзитету у Новом Саду (2006)

ЧЛАНСТВО У РАДНИМ ГРУПАМА

 • учешће у бројним радним групама при надлежним министарствима, као и на локалном нивоу за писање нових или измену постојећих прописа
 • по позиву члан јавних слушања и дебата
звање ужа научна област високошколска установа година избора
доцент теоријскоправна Правни факултет у Новом Саду 2012.
асистент теоријскоправна Правни факултет у Новом Саду 2006.
асистент-приправник теоријскоправна Правни факултет у Новом Саду 2001.

Основне академске студије:

 • Увод у право
 • Правна етика

Мастер академске студије:

 • Методологија научноистраживачког рада
 • Правна етика
 • Методологија права

Уџбеници и монографије:

 • Ћорић Д.: Увод у еколошку етику, Крагујевац, Правни факултет, Институт за правне и друштвене науке, 2017, ИСБН 978-86-7623-073-0, УДК: 502.1:17
 • Мандић В., Станишић Н., Цветковић В., Марковић В., Ћорић Д.: Националне препоруке за универзитете и институте у Србији за управљање интелектуалном својином у активностима трансфера знања, Нови Сад, Фондација Темпус, 2016, ИСБН 978-86-88623-07-0, УДК: 378.014.5(497.11)
 • Ћорић Д.: Време у праву, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2007, ИСБН 978-86-7774-015-3, УДК: 340.131

 

Одабрани научни радови:

М14

 • Ћорић Д.: The Right of the Child to Participate – Legal Aspects; у: Yearbook. Нo. 2, Human rights protection : Protection of the right’s of the child : 30 years after the adoption of The Convention on the Rights of the Child / [editor Zoran Pavlović]., Novi Sad, Provincial Protector of Citizens – Ombudsman, 2019, стр. 45-61, ИСБН 978-86-89417-10-4
 • Ћорић Д.: Perspectives of Foucalt’s Panopticism in 21st Century – is There Voluntary Breach of Privacy?; у: Thematic conference proceedings of international significance [Електронски извор]. Вол. 1 / International scientific conference “Archibald Reiss Days”; [editor-in-chief Darko Simović], Београд, Криминалистичко-полицијска академија, 2018, стр. 63-72, ИСБН 978-86-7020-404-1

M24

 • Ћорић Д.: Схватање Артура Кауфмана о односу језика и права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, Но 1, стр. 195-210, ИССН 0550-2179, УДК: 8:340.134
 • Ћорић Д.: Значај језика за право, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но 4, стр. 1573-1587, ИССН 0550-2179, УДК: 8:340.134

M33

 • Ћорић Д.: Одговорност нормотворца за јасну и недвосмислену садржину норме, 1. Међународна научна конференција “Одговорност у правном и друштвеном контексту”, Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу, 18. септембар, 2020, стр. 219-220
 • Ћорић Д.: Стварање етичких кодекса, 1. Међународни научни скуп “Услуге и права корисника”, Крагујевац: Правни факултет Универзитета, Институт за правне и друштвене науке, 26. јун, 2020, стр. 911-921, ИСБН 978-86-7623-098-3, УДК: 340.114
 • Ћорић Д.: Would Socrates be Sentenced to Death Penalty Today?, 6. Мегународна научна конференција “Општествените промени во глобалниот свет”, Штип: Универзитет “Гоце Делчев”, Правни факултет, 5-6. септембар, 2019, стр. 855-860, ИСБН 978-608-244-647-9
 • Ћорић Д.: “Значење појединих речи у закону” као мера постизања правне сигурности, 1. Међународни научни скуп “Слобода пружања услуга и правна сигурност”, Крагујевац: Правни факултет Универзитета, Институт за правне и друштвене науке, 17. мај, 2019, стр. 935-944, ИСБН 978-86-7623-088-4, УДК: 81:34

М34

 • Ћорић Д.: The Legal Linguistics, 2. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre, 1-2. октобар, 2020, стр. 25-26, ИСБН 978-86-7774-224-9, УДК: 8:340.134

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top