Почетна / Наставници и сарадници / др Илија Јованов, асистент са докторатом
 • Катедра: Катедра за теорију државе и права
 • Е-маил адреса: i.jovanov@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: Д/II 28
 • Фиксни телефон: 021/485-3068
 • ORCID ид: 0000-0002-1582-7102

др Илија Јованов, асистент са докторатом

Рођен је 1984. у Вршцу. Дипломираo је на Правном факултету у Новом Саду 2011. године. Завршни рад на мастер академским студијама на тему „Правна држава и институционалне претпоставке независног судства” одбранио је 2013. године на Правном факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију „Правно-филозофски основи теорије друштвеног уговора“ одбранио је 2020. године на Правном факултету у Новом Саду.

Стипендије и награде: Изузетна награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех ( шк. 2006/2007).

Усавршавања (у земљи и иностранству): Правни факултет Коменски Универзитета у Братислави, пројекта Еразмус+ програма размене наставног особља, Словачка (2018).

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (2012- ).

Области ужег научног интересовања: друштвени уговор, тумачење права, реторика.

Говори енглески, а служи се француским језиком.

 • лице одговорно за послове јавних набавки (2021)
 • председник Извршног одбора међународног научног скупа „Правна традиција и нови правни изазови“ који се одржава на Правном факултету у Новом Саду (2019- )
 • обуке студената за коришћење електронске правне базе Paragraf Lex (2018- )
 • секретар Комисије за обезбеђивање и унапређење квалитета Правног факултета у Новом Саду (2017- )
 • учесник у организацији такмичења у беседништву (2016- )
 • секретар Катедре за теорију државе и права, филозофију права и социологију (2012- )
 • учесник у раду Правне клинике за борбу против трговине људима (2016)
 • организатор радионица у оквиру којих се Факултет представљао на Фестивалу науке и сајмовима образовања (2012-2019)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
асистент са докторатом теоријскоправна Правни факултет у Новом Саду 2020.
асистент теоријскоправна Правни факултет у Новом Саду 2014.
сарадник у настави теоријскоправна Правни факултет у Новом Саду 2012.

Основне академске студије:

 • Увод у право

Мастер академске студије:

 • Методологија научноистраживачког рада

Одабрани научни радови:

M14

 • Jovanov I.: Legal Certainty as a Value – Between Wishes and Possibilities; In: Tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Tom 2 / Međunarodni naučni skup „Dani Arčibalda Rajsa“; (glavni i odgovorni urednik Biljana Simeunović-Patić), Beograd, Kriminalističko-policijska akademija, 2017, стр. 413 – 421, ИСБН 978-86-7020-386-0

М24

 • Аврамовић Д., Јованов И.: Друштвени уговор као извор суверености – учења од XИИ до XИВ века, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, бр. 3, стр. 1047-1058, ИССН 0550-2179, УДК: 342.310”11/13”

М51

 • Јованов И.: Удруживање као заповест разума – Трагање за друштвеним уговором у раној средњовековној мисли и друштвеној пракси, Правни живот, 2018, бр. 12, стр. 463-479, ИССН 0350-0500
 • Јованов И.: Повратак ка изворном значењу појма суверенитета, НБП: наука, безбедност, полиција, 2015, бр. 1, стр. 149-161, ИССН 0354-8872, УДК: 321.011:327

М53

 • Јованов И.: Основи интегративне теорије друштвених уговора и њене критике, Правна ријеч, 2020, Вол. 17, бр. 62, стр. 261-281, ИССН 1840-0272

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top