Почетна / Наставници и сарадници / др Љубомир Стајић, редовни професор
 • Катедра: Катедра безбедоносноправних наука
 • Е-маил адреса: lj.stajic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/I 33
 • Фиксни телефон: 021/485-3007
 • ORCID ид: 0000-0002-7594-5741

др Љубомир Стајић, редовни професор

Рођен је 1960. године у Инђији. Дипломирао је на Факултету цивилне одбране (сада Факултет безбедности) 1983. године. На истом Факултету одбранио је 1987. године магистарску тезу „Улога масовних противоклопних средстава у општенародном одбрамбеном рату”, а 1991. године докторску дисертацију под називом ,,Припреме општине за оружану борбу и неоружано супротстављање агресији у ОНОР-у са становишта борбених могућности савремених средстава за вођење рата и тенденција њиховог развоја”.

Стипендије и награде: награда Министарства унутрашњих послова Републике Српске за допринос формирању и унапређењу наставе на Вишој школи унутрашњих послова у Бањој Луци (1997); захвално писмо Unlimited Group Београд за одржано предавање из „Основа безбедности“ (2009); захвалиница Факултета безбедности Универзитета у Београду за сарадњу и допринос развоју Факултета поводом тридесет пет година постојања (2010); оцењен као један од најбољих професора који мотивишу студенте у Републици Србији у истраживању које је спровела студентска организација iSerbia (2012 и 2014); Велика плакета Академије за националну безбедност за изузетну посвећеност и допринос оснивању и почетку рада Академије за националну безбедност (2015).

Радно искуство: Факултет цивилне одбране у Београду (1984-1994); Полицијска академија у Београду (1994-2003); Правни факултет у Новом Саду (2004- ).

Области ужег научног интересовања: теорија безбедности, систем безбедности, заштита имовине и пословања, заштита личности, безбедносна култура, контрола служби безбедности.

Говори руски језик.

 • рецензент Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ) за поље друштвено-хуманистичких наука (2018- )
 • оснивач и координатор Центра за приватну безбедност на Правном факултету у Новом Саду (2015- )
 • оснивач и шеф Катедре безбедносноправних наука (2015- )
 • члан Савета удружења Српске асоцијације менаџера корпоративне безбедности (2011- )
 • управник Центра за издавачку делатност и уредник издања Правног факултета у Новом Саду (2009- )
 • члан Савета Универзитета у Новом Саду (2015–2018)
 • декан Правног факултета у Новом Саду (2015-2018)
 • члан Савета Акредитационог тела Србије (2012-2015)
 • члан уређивачког одбора часописа Journal on law, economy and management (2012-2015)
 • продекан за финансије на Правном факултету у Новом Саду (2007-2015)
 • уредник издања Полицијске академије са преко деведесет уређених монографија, уџбеника, зборника и часописа (1996-2003)
 • члан Савета Полицијске академије (1996-1998)
 • продекан за наставу на Полицијској академији (1994-2003)
 • члан Скупштине Универзитета у Београду (1982-1983)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор безбедносноправна Правни факултет у Новом Саду 2003.
редовни професор безбедност, одбрана, заштита Полицијска академија у Београду 2001.
ванредни професор безбедност, одбрана, заштита Полицијска академија у Београду 1996.
доцент безбедност, одбрана, заштита Полицијска академија у Београду 1994.
доцент безбедност, одбрана, заштита Факултет цивилне одбране у Београду 1991.
асистент безбедност, одбрана, заштита Факултет цивилне одбране у Београду 1988.
асистент-приправник безбедност, одбрана, заштита Факултет цивилне одбране у Београду 1984.

 

Основне академске студије:

 • Систем безбедности
 • Стратегија и политика националне безбедности
 • Систем безбедности ЕУ
 • Обавештајне службе
 • Безбедносни менаџмент

Мастер академске студије:

 • Систем обезбеђења имовине и пословања
 • Систем заштите личности и објеката
 • Теорија политичких преврата

Докторске академске студије:

 • Теорија система безбедности – продубљени курс
 • Теорија хибридног ратовања
 • Економска безбедност – продубљени курс

Уџбеници и монографије:

 • Стевановић, О., Стајић, Љ.: Безбедносни менаџмент, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2015.
 • Стајић, Љ., Лазић, Р.: Увод у националну безбедност, Академија за националну безбедност и Службени гласник, Београд, 2015.
 • Стајић, Љ.: Основи система безбедности – са основама истраживања безбедносних појава, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2015.
 • Стајић, Љ., Мијалковић, С., Станаревић, С.: Безбедносна култура, Нови Сад, Правни факултет у Новом Саду, 2013.
 • Стајић, Љ.: Контрола полиције и служби безбедности, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2012.
 • Стајић, Љ., Лукић, Т.: Право приватне безбедности, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2011.
 • Стајић, Љ., Пајковић, Д.: Систем заштите личности и објеката, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2011.
 • Стајић, Љ., Мандић, Г.: Систем заштите имовине и пословања, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2008.
 • Константиновић, С., Стајић, Љ.; Ђоловић, А.: Безбедносна култура и бајке, ЗМАЈ, Нови Сад, 2006.
 • Стајић, Љ.: Основи безбедности, Полицијска академија, Београд, 2004.
 • Стајић, Љ., Стевановић, О.: Грађански нереди, Полицијска академија, Београд, 1995.

Одабрани научни радови:

М14

 • Стајић Љ.: Заштита критичне инфраструктуре и приватно обезбеђење; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 6 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 6. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 6 / [главни и одговорни уредник Бранислав Ристивојевић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2018, стр. 119-135, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 342.77:351.74/.75(497.11)
 • Стајић Љ., Радивојевић Н.: Полиција, комунална полиција и приватно обезбеђење – дивергентни или конвергентни субјекти јавне безбедности; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 5 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 5. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 5 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2017, стр. 151-173, ИСБН 978-86-7774-196-9, УДK: 351.74/.75(497.11)
 • Стајић Љ., Радивојевић Н.: Неки проблеми имплементације Закона о приватном обезбе|ењу; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 4 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 4. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 4 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2016, стр. 153-169, ИСБН 978-86-7774-178-5, УДK: 351.78 : 614.8(497.11)”2013″(094.5)
 • Stajić Lj.: Why Safety Culture; In: Twenty Years of Human Security : theoretical Foundations and Practical Applications / Editorial Ивица Ђорђевић, Марина Гламочак, Светлана Станаревић, Јасмина Гачић, Beograd, Faculty of Security Studies, 2015, стр. 41-52, ИСБН 978-86-84069-94-0
 • Стајић Љ., Радивојевић Н.: Закон о приватном обезбеђењу – стање и последице; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 3 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 3. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection of papers. Vol. 3 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, 2015, стр. 171-188, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДK: 351.746.2(497.11)”2013″(094.5)
 • Стајић Љ.: Неке контроверзе у раду међународних хуманитарних организација, У:Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. 2. књ. = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 2. кöт. = Harmonisation of Serbian und Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. vol. 2 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014, стр. 191-206, ИСБН 978-86-7774-140-2, УДK: 341.215.2
 • Стајић Љ.: Контрола приватног сектора безбедности у Републици Србији, У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet = Harmonisation of Serbian und Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection papers / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013, стр. 187-209, ИСБН 978-86-7774-114-3, УДK: 351.78:347.15/.19

М24

 • Стајић Љ., Радивојевић Н.: Безбедносно-правни аспекти насиља у породици, Српска политичка мисао, 2018, Вол. 59, Но. 1, стр. 113-128, ИССН 0354-5989, УДK: 343.54/.55+343.85
 • Стајић Љ., Бугарски (Лукић) Т., Ристивојевић Б., Писарић М., Милић И.: Пракса Прекршајног суда у Новом Саду у области заштите животне средине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но. 4, стр. 1503-1519, ИССН 0550-2179, УДK: 343.192(497.113):502/504
 • Стајић Љ., Мирковић В., Радивојевић Н.: Могућности злоупотребе виртуелних валута у процесу прања новца и финансирања тероризма, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но. 3, стр. 891-907, ИССН 0550-2179, УДK: 343.9.024:336.7
 • Милошевић Г., Стајић Љ.: Индикатори економске безбедности – осврт на Републику Србију, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но. 2, стр. 511-533, ИССН 0550-2179, УДK: 351.74/.75+355.02>:338497.11)
 • Стајић Љ., Радивојевић Н., Мирковић В.: Неки аспекти политике унутрашње безбедности као елемента Стратегије националне безбедности Републике Србије, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но. 4, стр. 1325-1342, ISSN 0550-2179, UDK: 351.747.78+355.1(497.11)
 • Стајић Љ.: Одговор државе на насиље у породици, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но. 3 T. I, стр. 657-673, ИССН 0550-2179, УДK: 342.5:343.55
 • Стајић Љ., Милошевић Г.: Финансијска делатност државе као фактор економске безбедности – осврт на Републику Србију, Српска политичка мисао, 2017, Вол. 55, Но. 1, стр. 175-195, ИССН 0354-5989, УДK: 338.2:355.02(497.11)

М33

 • Stajić Lj.: Control of The Policea and Security Services –Problem Solving Approach, 1. International scientific conference “Researching security – approaches, concepts and policies”, Охрид: Faculty of security, 2-3 јun, 2015, стр. 279-291, ИСБН 978-608-4532-77-4, УДK: 351.74:355.45]-026.17

М51

 • Стајић Љ.; Мирковић В; Радивојевић Н.: Безбедносни менаџмент у области заштите критичне инфраструктуре у Републици Србији – Стање и перспективе, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, Нo. 3, стр. 953-970, ИССН 0550-2179, УДK:351.74/.78:355(497.11)
 • Стајић Љ.: Безбедносна култура као фактор заштите животне средине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, Но. 4, стр. 69-84, ИССН 0550-2179, УДK: 351.74/.78:502/504
 • Стајић Љ., Мандић Г.: Неке контраверзе Закона о приватном обезбеђењу, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, Нo 2, стр. 131-150, ИССН 0550-2179, УДK: 351.746.2
 • Стајић Љ.: Основи теорије управљања еколошким кризама, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, Но. 1, стр. 117-131, ИССН 0550-2179, УДK: 504.61:65.012.4
 • Стајић Љ.: Контрола приватног сектора безбедности у иностранству, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2012, Вол. 46, Но. 1, стр. 187-202, ИССН 0550-2179, УДK: 351.74/.78
 • Стајић Љ.: Заштита од угрожавања нематеријалне имовине са посебним освртом на улогу права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2011, Вол. 45, Но. 3, Т. I, стр. 239-252, ИССН 0550-2179, УДК: 347.214.13

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top