Почетна / Наставници и сарадници / Милица Ковачевић, асистент
 • Катедра: Катедра грађанскоправних наука
 • Е-маил адреса: m.kovacevic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/II 46
 • Фиксни телефон: 021/485-3006
 • ORCID ид: 0000-0001-7310-743X

Милица Ковачевић, асистент

Рођена је 1991. године. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 2014. године. Звање мастер правника стекла је 2016. године одбраном завршног рада „Немогућност наслеђивања по основу закона и завештања“ на Правном факултету у Новом Саду. Докторске академске студије, студијски програм Приватно право, уписала је на Правном факултету у Новом Саду 2016. године.

Стипендије и награде: стипендијa Министарства образовања, науке и технолошког развоја (2010-2014).

Усавршавања (у земљи и иностранству): школа “European Private Law“ на Правном факултету Универзитета у Салцбургу, Аустрија (2016); летњи програм на Правном факултету Принц од Сонгкле Универзитета у Хат Јаију, Тајланд (2016); стипендија DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) – интензивни курс немачког језика „Kоmmunikation im universitären Kontext – mündlich präsentieren“ на Универзитету у Потсдаму, Немачка, (2017); у оквиру Erasmus+ програма летњи програм из Међународног приватног права Европске уније на Радбауд Универзитету у Најмегену, Холандија (2018).

Радно искуство: судијски приправник у Вишем суду у Новом Саду (2014-2015); Правни факултет у Новом Саду (2016-).

Области ужег научног интересовања: наследно право, одговорност у домену наследног права.

Говори енглески и немачки језик, а служи се шпанским језиком.

 • уредник интернет презентације Правног факултета у Новом Саду (2021- )
 • секретар Катедре грађанскоправних наука (2021-2022)
 • члан Секретаријата Уредништва Зборника радова Правног факултета у Новом Саду (2018- )
 • члан Извршног одбора научне конференције „Правна традиција и нови правни изазови“ (2018- )
звање ужа научна област високошколска установа година избора
aсистент грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2018.
сарадник у настави грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2016.

Основне академске студије:

 • Наследно право

Одабрани научни радови:

М24

 • Видић (Трнинић) Ј., Ковачевић М.: Замена наследника у савременим правима Европе, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2019, Vol. 53, 881-907, ISSN 0550-2179, UDK: 347.65(4)
 • Видић (Трнинић) Ј., Ковачевић М.: Налог у наследноправном законодавству Србије и осталих земаља Европе, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2018, Vol. 52, 1619- 1639, ISSN 0550-2179, UDK: 347.65/.68(4)
 • Ковачек Станић Г., Самарџић С., Ковачевић М.: Развод брака и заједничко родитељско старање као последица развода брака у теорији и пракси, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2017, vol. 51, 1285-1303, ISSN 0550-2179, UDK: 347.627.2:347.635

М33

 • Видић (Трнинић) Ј., Самарџић С., Ковачевић М.: „Medical Tourism – Legal and Ethical Aspects“, 4. Međunarodna naučna konferencija Ohridska škola na pravoto“, Skoplje: Institut za pravno-ekonomska istraživanja i edukaciju Iuridica Prima, 10-13 May, 2018, 187-208, ISBN 978-60866152-2-2, UDK: 338.48-6:615-8

М34

 • Kovačevič M.: Testament in the Digital Era, 1. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre, 3-4 October, 2019, 52-52, ISBN 978-86-7774-210-2, UDK: 347.67:004

М63

 • Kovačevič M.: Nedostojnost za nasleđivanje, 1. Okrugli sto “Dvadeset godina Zakona o nasleđivanju Republike Srbije”, Niš: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za publikacije, 23. septembar, 2016, 65-82, ISBN 978-86-7148-226-4, UDK: 347.66
 • Midorović S., Kovačević M.: Sloboda ugovaranja i njene granice na primeru “nepravog” ugovora o doživotnom izdržavanju, 1. Naučni skup sa međunarodnim učešćem “Pravo u funkciji razvoja društva”, Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 24. Maj, 2019, 409-428, ISBN 978-86-6083-060-1

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top