Почетна / Наставници и сарадници / Оливера Јокић, асистент
  • Катедра: Катедра грађанскоправних наука
  • Е-маил адреса: o.jokic@pf.uns.ac.rs
  • Број кабинета: Д/II 27
  • Фиксни телефон: 021/485-3089
  • ORCID ид: 000-0002-0532-7833

Оливера Јокић, асистент

Рођена је 1995. године у Теслићу у Босни и Херцеговини. Основну школу и гимназију је завршила у Новом Саду. На Правни факултет у Новом Саду на смер унутрашњих послова уписала се 2014. године. Дипломирала је пре рока са веома високим просеком. На мастер академске студије уписала се 2018. године на истом факултету, определивши се за студијски програм Право – општи смер. Завршила их је наредне године одбранивши мастер рад „Трошкови извршног поступка“ са највишом оценом. 2021. године положила је правосудни испит. Друге мастер академске студије на студијском програму Право завршила је 2023. године одбраном завршног рада „Извршење на основу веродостојне исправе“ са највишом оценом.

Стипендије и награде: стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја у гимназији и на факултету (2015/2016), стипендија Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студента и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду (2016/2017), Фонда за младе таленте – Доситеја (2017/2018 и 2018/2019), Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех (2014/2015, 2015/2016, 2017/2018) и за завршене студије (2017/2018) и Изузетна награда Универзитета у Новом Саду за научни и стручни рад (2015/2016).

Усавршавање (у земљи и иностранству): Летња школа Европског приватног права у Салцбургу (2021).

Радно искуство: судијски приправник – волонтер у Основном суду у Новом Саду (2018-2020),  Правни факултет у Новом Саду (2020-).

Области ужег научног интересовања: парнични поступак и извршни поступак; арбитражно право; међународно грађанско процесно право.

Говори енглески језик.

  • секретар Катедре грађанскоправних наука (2022-2023)
  • ментор на такмичењу „Осуди дискриминацију“ које организује Повереник за заштиту равноправности (2023)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
асистент грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2023.
сарадник у настави грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2021.

Основне академске студије

  • Грађанско процесно право

M34

Jokić O.: Legal Interest of the Condemnatory Lawsuit in Serbian Civil Procedure, 5th International Scientific Conference „Legal Tradition and New Legal Challenges“, Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre,  19-20 October, 2023, pp. 56-58, ISBN: 978-86-7774-264-5, UDK 347.922.6:347.91/.95(497.11)

Основне академске студије:

Title

Go to Top