Почетна / Наставници и сарадници / др Ратко Радошевић, асистент са докторатом
 • Катедра: Катедра за јавно право
 • Е-маил адреса: r.radosevic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/II 52
 • Фиксни телефон: 021/485-3005
 • ORCID ид: 0000-0002-5011-0748

др Ратко Радошевић, асистент са докторатом

Рођен је 1986. године у Вировитици. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 2010. године. Звање мастера права стекао је 2012. године одбраном завршног рада „Предмет управног спора“ на Правном факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију „Правна природа управног уговора“ одбранио је 2018. године на Правном факултету у Новом Саду.

Стипендије и награде: награђен као најбољи студент Правног факултета у Новом Саду (шк. 2009/2010).

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (2010- ).

Области ужег научног интересовања: појам управе и управног права, акти управе, управни поступак, управни спор.

Говори енглески и немачки језик.

 • члан Европског института омбудсмана (2021- )
 • члан Управног одбора Фондације за решавање стамбених потреба младих наставних и научних радника и уметника – Универзитет у Новом Саду (2020- )
 • члан Наставно-научног већа Правног факултета у Новом Саду (2016- )
 • учешће на Међународном фестивалу науке и образовања, Универзитет у Новом Саду (2016, 2018 и 2019

ЧЛАНСТВО У РАДНИМ ГРУПАМА

 • члан Радне групе за припрему нацрта акта који регулише процедуру поништавања дипломе и додатка дипломи на Универзитету у Новом Саду (2019)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
асистент са докторатом јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2019.
асистент јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2012.
сарадник у настави јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2010.

Основне академске студије:

 • Управно право
 • Управно право (посебни део)

Мастер академске студије:

 • Права грађана и државна управа
 • Управно право – посебни део

Одабрани научни радови:

М13

 • Радошевић Р.: Die Verwaltungsorganisation in Serbien; In: Vergleichendes Verwaltungsrecht in Südosteuropa : Grundriss der Verwaltungsordnungen Sloweniens, Kroatiens, Serbiens und Mazedoniens, B. Wieser, A. Stolz (Hrsg), Wien, Verlag Österreich, 2016, стр. 71-115, ISBN 978-3-7046-7583-5

М14

 • Радишевић Р.: Discretionary Administrative Acts in the Field of Weapons and Ammunition; In: Dani Arčibalda Rajsa : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. T. 2, [главни и одговорни уредник Драгана Коларић], Београд, Криминалистичко-полицијска академија, 2016, стр. 250-257, ИСБН 978-86-7020-357-0

М24

 • Милков Д., Радошевић Р.: Приговор у управном поступку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но 4, стр. 1457-1470, ИССН 0550-2179, УДК: 35.077.3(497.11)
 • Радошевић Р.: Пружање јавних услуга у области биомедицине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но 3, стр. 1317-1331, ИССН 0550-2179, УДК: 35.07:57.089
 • Милков Д., Радошевић Р.: Обавештавање у управном поступку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но 4, стр. 1207-1227, ИССН 0550-2179, УДК: 35.077.3

М51

 • Радошевић Р.: Реформа управног спора: нови покушај – стари проблеми, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, Но 3, стр. 1101-1121, ИССН 0550-2179, УДК: 35.077.2:347.998.85(497.11)
 • Милков Д., Радошевић Р.: Начело предвидивости у управном поступку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, Но 1, стр. 1-19, ИССН 0550-2179, УДК: 35.077.3
 • Милков Д., Радошевић Р.: Неке новине у Закону о општем управном поступку : управно поступање, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, Но 3, стр. 733-752, ИССН 0550-2179, УДК: 35.077.3(497.11)
 • Радошевић Р.: Управни спор због ћутања управе, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, Но 4, стр. 1971-1986, ИССН 0550-2179, УДК: 35.077.2

М53

 • Радошевић Р.: Појам управне ствари и нови Закон о општем управном поступку Републике Србије, Правна ријеч, 2016, Вол. 13, Но 46, стр. 325-342, ИССН 1840-0272, УДК: 35.077.3(497.11)

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top