Почетна / Наставници и сарадници / др Сања Ђајић, редовни професор
 • Катедра: Катедра за међународно право и међународне односе
 • Е-маил адреса: s.djajic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/II 51
 • Фиксни телефон: 021/485-3012
 • ORCID ид: 0000-0002-5997-9714

др Сања Ђајић, редовни професор

Рођена је 1971. године у Зрењанину. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1995. године. Мастер диплому стекла је 1999. године на Универзитету у Конектикату (University of Connecticut School of Law, USA). Звање магистра правних наука стекла је 1999. године одбраном магистарске тезе „Претходни приговори у поступку пред Међународним судом правде“ на Правном факултету у Београду. Докторску дисертацију „Однос међународног и унутрашњег права са посебним освртом на дејство одлука међународних судова“ одбранила је 2003. године на Правном факултету у Новом Саду.

Стипендије и награде: добитник стипендија влада САД (Ron Brown Fellowship), Велике Британије (Chevening Fellowship), Аустрије (WUS) и Академије за европско право Европског института у Фиренци.

Усавршавања (у земљи и иностранству): као студент, истраживач и предавач била на студијским боравцима у Холандији, Великој Британији, САД, Италији, Белгији, Аустрији.

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (1995- ).

Области ужег научног интересовања: међународно право, однос међународног права и унутрашњег права, људска права, европски систем заштите људских права, слобода изражавања, међународни судови, међународно инвестиционо право.

Говори енглески, а служи се француским језиком.

 • национални саветник Савета Европе на пројекту “Strengthening Effective Legal Remedies to Human Rights Violations in Serbia” (2020-2022)
 • стални судски преводилац за енглески језик при Вишем суду у Новом Саду (2002- )
 • као члан и саветник правних тимова учествовала је у поступцима пред Међународним судом правде, Европским судом за људска права и у међународној инвестиционој арбитражи (ИКСИД, УНЦИТРАЛ)
 • као консултант за област међународног права сарађује са адвокатским канцеларијама, судовима и министарствима
 • арбитар је при Сталној арбитражи Привредне коморе Србије
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор међународноправна Правни факултет у Новом Саду 2013.
ванредни професор међународноправна Правни факултет у Новом Саду 2008.
доцент међународноправна Правни факултет у Новом Саду 2003.
асистент међународноправна Правни факултет у Новом Саду 1999.
асистент-приправник међународноправна Правни факултет у Новом Саду 1995.

Основне академске студије:

 • Међународно јавно право
 • Међународно јавно право – посебни део
 • Забрана дискриминације у међународном праву

Мастер академске студије:

 • Међународна заштита људских права
 • Међународно правосуђе
 • Међународно право азила

Докторске академске студије:

 • Међународно јавно право – продубљени курс
 • Теорија међународног права
 • Слобода изражавања

Уџбеници и монографије:

 • Етински Р., Ђајић С., Тубић Б.: Међународно јавно право, 9. издање, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2021. (коаутор у претходним издањима из 2014, 2017. и 2019.)
 • Ђајић С.: Међународно правосуђе, Службени гласник, Београд, 2012.
 • Етински Р., Ђајић С., Станивуковић М., Бордаш Б., Ђундић П., Тубић Б.: Основи права Европске уније, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2010.
 • Етински Р., Ђајић С., Тубић Б.: Збирка тестова из Међународног јавног права, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2010.
 • Ђајић С.: Практикум за међународно јавно право – општи део, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2007.
 • Ђајић С.: Use, misuse and abuse of human rights rhetoric: the case of Serbia. Discussion papers (DP41). Centre for the Study of Global Governance, London School of Economics and Political Science, Лондон, УК, 2006.
 • Ђајић С.: Међународни и национални судови: од сукоба до сарадње, Правни факултет у Новом Саду, 2004.

Одабрани научни радови:

М13

 • Ђајић С.: Good Faith in International Investment Law and Policy, У: J. Chaisse et al. (eds.), Handbook of International Investment Law and Policy, Springer, Сингапур, 2020, стр. 1-34, DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-13-5744-2, ИСБН: 978-981-13-5744-2.
 • Станивуковић M., Ђајић С.: From Losinger to ATA v. Jordan: Retroactive application of national law to arbitration agreements; У: Yearbook on International Arbitration and ADR. Volume VI; Herausgeber: Roth Marianne, Geistlinger Michael, Беч, NWV, 2019, стр. 149-170, ИСБН 978-3-7083-1247-7
 • Ђајић С., Станивуковић M.: The Local Remedies Rule in Non-ICSID Investment Arbitration; У: Austrian Yearbook on International Arbitration 2019, Editors: Ch. Klausegger…et al, Беч, MANZ Verlag, Stämpfli Verlag, C.H.Beck, 2019, стр. 421-466, ИСБН 978-3-214-04325-4
 • Ђајић С., Ђундић П.: Creeping expropriation – in search for a more comprehensive approach, У: Roth M., Geistlinger, M. (eds.): Yearbook on International Arbitration, Вол. 2, Aнтверп, Intersentia, 2012, стр. 239-276, ИСБН 978-1-78068-074-3
 • Ђајић С.: International Law in Domestic Legal Systems: Serbia, У: Shelton, D. (Ed.): International Law and Domestic Legal Systems : Incorporation, Transformation, and Persuasion, Њујорк, Oxford University Press, 2011, стр. 526-554, ИСБН 978-0-19-969490-7

М14

 • Ђајић С.: Post-Achmea Apocalypse EU Law in International Investment Arbitration, У: Изазови у међународном пословном праву и праву Европске уније. Challenges in international business law and law of the European union : liber amicorum in honour of Radovan D. Vukadinović : зборник радова поводом 40 година универзитетске каријере академика проф. др Радована Д. Вукадиновића : collection of papers / уредили, editors Allan F. Tatham, Витомир Г. Поповић, Јелена Вукадиновић Марковић, Бања Лука, Академија наука и умјетности Републике Српске; Удружење за европско право, 2020, стр. 133-158, ИСБН 978-86-913529-3-6
 • Ђајић С.: Правни положај и закључивање међународних уговора без сагласности парламента у правном систему Републике Србије, У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 7 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 7. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Вол. 7, Правни факултет у Новом Саду, Центар за издавачку делатност, 2020, стр. 153-174, ИСБН 978-86-7774-232-4, УДК: 341.24:342.53(497.11)
 • Ђајић С.: The Concept of Precedent at the European Court for Human Rights and National Responsesto the Doctrine with Special Reference to the Constitutional Court of the Republic of Serbia; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 6 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 6. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Вол. 6, Нови Сад, Правни факултет, Центар за издаваĉку делатност, 2018, стр. 223-240, ИСБН 978- 86-7774-153-2, УДК: 340.142:[341.645:342.7(4)
 • Ђајић С.: Правна природа права страних инвеститора на основу двостраних међународних уговора о заштити страних улагања; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 5 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 5. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 5 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2017, стр. 263-279, ИСБН 978-86-7774-196-9, УДK: 339.727.22:341.24
 • Ђајић С.: Кратак приказ једне арбитражне одлуке и осврт на нека питања међународног инвестиционог права; У: Liber amicorum : Гашо Кнежевић / [уређивачки одбор Tibor Varady … et al.], Београд, Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање : Удружење за арбитражно право, 2016, стр. 601-616, ИСБН 978-86-7630-664-0, УДK: 341.638:339.727.22/.24
 • Ђајић С.: Развој института противмера у пракси међународних судова и арбитража; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 4 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 4. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 4 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2016, стр. 297-320, ИСБН 978-86-7774-178-5, УДK: 341.322.6 : 341.6
 • Ђајић С.: True Purpose of the Most-Favoured-Nation Clause in International Arbitration: Substantive Guarantee or Only a Cause of Action?; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 3 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 3. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection of papers. Vol. 3 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, 2015, стр. 323-341, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 341.24:341.63
 • Ђајић С.: Provisional Application of Treaties: Critical Assessment of the Rule and International Investment Awards, У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. 2. књ. = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 2. köt. = Harmonisation of Serbian und Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. vol. 2 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014, стр. 339-362, ИСБН 978-86-7774- 140-2, УДК: 341.24
 • Ђајић С.: Устав, судови и међународно право: критички осврт на тумачење међународног права Уставног суда Републике Србије, У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet = Harmonisation of Serbian und Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection papers / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013, ИСБН 978-86-7774-114-3, УДK: 341:642.565.2(497.11)
 • Ђајић С.: Примена међународног права у правном поретку Републике Србије: начела и пракса, У: Monism & Dualism : Basic Concepts of Public International Law / editor Марко Новаковић, Београд, Faculty of Law : Institute of Comparative Law : Institute of International Politics and Economics, 2013, стр. 484-504, ИСБН 978-86-7067-181-2

М23

 • Ђајић С., Лазић Д.: Artistic Expression: Freedom Or Curse? Some Thoughts on Jurisprudence of The European Court of Human Rights from the Theoretical Perspective of Visual and Performance Arts and Rationales Behind Freedom of Political Expression, The Age of Human Rights, 2/2021.
 • Ђајић С., Етински Р.: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, 38 Polish Yearbook of International Law 2018, стр. 73-98. ИССН 0554-498X
 • Ђајић С.: International Legal Protection of Medical Personnel in Warfare and Peace Missions, Војносанитетски преглед 2017; Вол. 74, Но. 7, стр. 681–686, ИССН 0042-8450, УДК: 61-051:: 355.357]:341

М24

 • Ђајић С.: Механизми дефрагментације међународног права: системско тумачење, еволутивно тумачење и судски активизам Европског суда за људска права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, Но. 2, стр. 365-386, ИССН 0550-2179, УДK: 341.6:342.7(4)]:340.132
 • Ђајић С.: The Achmea Cases – Story on Treaty Interpretation, Forum Competition and International Law Fragmentation, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но. 2, стр. 491-509, ИССН 0550-2179, УДК: 341.24:340.132
 • Ђајић С., Станивуковић М.: Унутрашње право у међународној инвестиционој арбитражи: заборављени и запостављени извор права, Анали Правног факултета у Београду, 2017, Вол. 65, Но. 2, стр. 70-90, ИССН 0003-2565, УДK: 341.638:339.727.22/.24
 • Ђајић С.: Неуједначеност међународне арбитражне праксе у тумачењу клаузуле највећег повлашћења и фрагментација међународног права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но. 3 T. I, стр. 693-712, ИССН 0550-2179, УДK: 339.5.025.7:341.63
 • Етински Р., Станивуковић М., Ђајић С., Ђундић П., Тубић Б.: Савремени трендови међународноправне заштите животне средине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Нo. 2, стр. 265-295, ИССН 0550-2179, УДK: 341:502/504
 • Етински Р., Ђајић С.: Direct effect of the European Convention on Human Rights, Анали Правног факултета у Београду, 2015, Вол. 63, Но. 3, стр. 91-111, ИССН 0003-2565
 • Ђајић С.: Временска надлежност међународних судова и арбитража, Зборник Матице српске за друштвене науке, 2011, Но. 135, стр. 212-230, ИССН 0352-5732, УДK: 341.6
 • Ђајић С.: Напомене о естопелу у међународном праву, Анали Правног факултета у Београду, 2009, Но. 1, стр. 148-165, ИССН 0003-2565, УДK 341.63:347.927
 • Ђајић С.: Људска права и хуманитарно право – комплементарни или међусобно искључиви системи заштите, Правни живот, 2007, Но. 13, стр. 1011-1025, ИССН 0350-0500
 • Ђајић С.: Правна заштита жртава кршења хуманитарног права, Правни живот, 2006, Но. 12, стр. 433-449, ИССН 0350-0500

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top