Почетна / Наставници и сарадници / др Слободан Орловић, редовни професор
 • Катедра: Катедра за јавно право
 • Е-маил адреса: s.orlovic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/II 44
 • Фиксни телефон: 021/485-3013
 • ORCID ид: 0000-0002-9172-1254

др Слободан Орловић, редовни професор

Рођен је 1972. године у Сарајеву. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 1997. године. Звање магистра правних наука стекao је 2002. године одбраном магистарске тезе „Извршна власт у бившим југословенским републикама“ на Правном факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију „Начело поделе власти у уставном развоју Србије” одбраниo је 2008. године на Правном факултету у Новом Саду.

Усавршавања (у земљи и иностранству): Научно истраживање на Макгил (McGill) Универзитету, Монтреал, Канада (2001).

Радно искуство: делатност у области правосуђа, финансија и образовања; Правни факултет у Новом Саду (2008- ).

Области ужег научног интересовања: организација власти.

Говори енглески и руски језик.

 • члан Државног већа тужилаца (2020- )
 • продекан за финансије на Правном факултету у Новом Саду (2018-2022)
 • председник Етичког одбора Универзитета у Новом Саду (2017-2022)
 • члан Испитног одбора за правосудни испит у Новом Саду (2015- )
 • оснивач и члан Српског правничког клуба (2015- )
 • уредник Зборника Радова Правног факултета у Новом Саду (2013-2022)
 • члан Српског удружења за уставно право (2010- )
 • продекан за науку на Правном факултету у Новом Саду (2015-2018)
 • продекан за међународну сарадњу на Правном факултету у Новом Саду (2011-2015)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2018.
ванредни професор јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2013.
доцент јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2008.

Основне академске студије:

 • Уставно право
 • Изборно право
 • Људска права

Мастер академске студије:

 • Савремени политички системи

Докторске академске студије:

 • Теорија конституционализма и уставне институције

Уџбеници и монографије:

 • Орловић С.: Уставно право, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, 2018.
 • Орловић С.: Владавина устава или уставног судства, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, 2013.
 • Орловић С.: Начело поделе власти у уставном развоју Србије, Издавачки центар Правног факултета Универзитета у Београду, 2008.

Одабрани научни радови:

М14

 • Орловић С.: Довољност уставне основе мањинских права у Србији и Мађарској; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније: тематски зборник. Књ. 6 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 6. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 6 / [главни и одговорни уредник Бранислав Ристивојевић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2018, стр. 295-311, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 323.15(497.11+439)
 • Орловић С.: Проблем разлике између уставног положаја и стварност парламента у парламентарној држави – пример Србије и Мађарске; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 5 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 5. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 5 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2017, стр. 333-353, ИСБН 978-86-7774-196-9, УДК: 342.53(497.11+439)
 • Орловић С.: Основе уставноправног положаја локалне самоуправе у Србији и Мађарској; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 4 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 4. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 4 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2016, стр. 421-438, ИСБН 978-86-7774-178-5, УДК: 352 : 342(497.11+439)
 • Орловић С.: Нека питања судских система Србије и Мађарске; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 3 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 3. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection of papers. Vol. 3 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, 2015, стр. 435-453, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 347.99+343.19(497.11+439)
 • Орловић С.: Уставни судови Србије и Мађарске као делови европског модела заштите устава, У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. 2. књ. = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 2. köt. = Harmonisation of Serbian und Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 2 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014, стр. 465-481, ИСБН 978-86-7774-140-2, УДК: 342.565.2(497.11+439)
 • Орловић С.: Уставни положај председника Мађарске и председника Србије, У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet = Harmonisation of Serbian und Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection papers / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013, стр. 561-574, ИСБН 978-86-7774-114-3, УДК: 342.511(439-497.11)

М24

 • Орловић С., Рајић Н.: Распуштање парламента – вршење или злоупотреба уставних овлашћења, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, бр. 4, стр. 1545-1557, ИССН 0550- 2179, УДК: 342.53:342.511
 • Орловић С., Рајић Н.: Застој у поступку нормативне контроле – прилог расправи о заштити објективне уставности, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, бр. 4, стр. 1471-1484, ИССН 0550-2179, УДК: 342.565.2:340.134
 • Орловић С.: Правни положај и реалност Уставног суда Србије, Српска политичка мисао, 2017, стр. 87-110, ИССН 0354-5989, УДК: 342.565.2(497.11)
 • Орловић С.: Устав Србије и права опозиције, Анали Правног факултета у Београду, 2017, Вол. 65, бр. 2, стр. 113-130, ИССН 0003-2565, УДК: 328.123(497.11)
 • Орловић С.: О политичкој опозицији, Српска политичка мисао, 2017, Вол. 55, бр. 1, стр. 81-101, ИССН 0354-5989, УДК: 329.052
 • Орловић С.: Уставноправни осврт на теорију и појавне облике елитизма и популизма у Србији, Српска политичка мисао, 2011, Вол. 33, бр. 3, стр. 349-374, ИССН 0354-5989, УДК: 321.7:342.4(497.11)

М31

 • Орловић С.: Да ли је регионална држава посебан државни облик?, Правна ријеч, 2018, Вол. 15, бр. 54, стр. 127-142, ИССН 1840-0272, 15. Међународно саветовање “Октобарски правнички дани”, Бања Лука, 12-13. октобар, 2018, стр. 127-142, УДК: 341.217:321.74

М51

 • Орловић С.: Посебан закон за Космет, НБП: наука, безбедност, полиција, 2017, стр. 103-105, ИССН 0354-8872
 • Орловић С.: Шеф државе у Србији – краљ наспрам председника републике, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, бр. 4, стр. 1197-1212, ИССН 0550-2179, УДК: 342.511(597.11)
 • Орловић С.: О зеленим политичким странкама, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, бр. 3, стр. 1109-1125, ИССН 0550-2179, УДК: 329:502/504
 • Орловић С.: Уставноправни положај локалне самоуправе у Србији, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, бр. 4, стр. 1649-1667, ИССН 0550-2179, УДК: 342.25(497.11)
 • Орловић С.: Како до бољег српског изборног система, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, бр. 3, стр. 235-264, ИССН 0550-2179, УДК: 342.8(497.11)
 • Орловић С.: Највиши правни акти у аутономији Војводине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, бр. 2, стр. 257-287, ИССН 0550-2179, УДК: 342.25(497.113)
 • Орловић С.: Право на живот у уставу – еколошки угао, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, бр. 4, стр. 161-175, ИССН 0550-2179, УДК: 342.721:502/504(497.11)

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top