Почетна / Наставници и сарадници / Стефан Радојчић, асистент
 • Катедра: Катедра за међународно право и међународне односе
 • Е-маил адреса: s.radojcic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: Ц/М 11
 • Фиксни телефон: 021/485-3125
 • ORCID ид: 0000-0002-4423-1033

Стефан Радојчић, асистент

Рођен је 1992. године у Добоју. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 2015. године. На мастер академским студијама на Правном факултету у Новом Саду одбранио је завршни рад на тему „Одговорност државе за кршење обавеза установљених Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода“ 2017. године. Докторске студије, смер Јавно право, уписао је 2018. године на Правном факултету у Новом Саду.

Стипендије и награде: изузетна награда за стручни и научни рад студената у шк. 2012/2013. години на тему „Уставна жалба као акт уставносудске заштите људских права“ (2014); награда за стручни и научни рад студената у шк. 2013/2014. години на тему „Вертикална организација власти са освртом на положај АП Војводине у уставном систему Републике Србије“ (2015); награда за најбољег заступника владе на такмичењу у симулацији суђења пред Међународним кривичним судом, које је одржано у Хагу (2016); aкадемски тренер тима Правног факултета у Новом Саду, који је заузео треће место на регионалном такмичењу у симулацији поступка пред Европским судом за људска права, одржаном у Нишу (2022).

Радно искуство: адвокатски приправник (2016-2017); Правни факултет у Новом Саду (2016-).

Области ужег научног интересовања: одговорност државе; међународно кривично право; међународни односи; право Европске уније.

Говори енглески језик, а служи се немачким и француским језиком.

 • члан Секретаријата Зборника радова Правног факултета у Новом Саду (2021-2022)
 • члан Извршног одбора Међународне научне конференције „Правна традиција и нови правни изазови“ (2019-2020)
 • члан Академског одбора Balkans Legal Research Group, као и Академског одбора Правне ревије ЕЛСА-е Србија (2020- )
 • истраживач је на међународном пројекту Global Atrocity Justice Constellations, организованом од стране академске мреже COST, са 38 држава чланица, која је подржана од оквирног програма Европске уније за истраживања и иновације Хоризонт 2020 (2019-2023)
 • члан Наставно-научног већа Правног факултета у Новом Саду (2019-2022)
 • уредник Студентског листа Правник (2018- )
 • секретар Катедре за међународно право и међународне односе (2017-2024)
 • уредник интерног Информатора Правног факултета у Новом Саду (2018-2021)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
асистент међународноправна Правни факултет у Новом Саду 2019.
сарадник у настави међународноправна Правни факултет у Новом Саду 2017.
демонстратор међународноправна Правни факултет у Новом Саду 2016.

Основне академске студије:

 • Међународно јавно право

Мастер академске студије:

 • Међународни односи
 • Међународноправна заштита животне средине
 • Безбедност и људска права

Одабрани научни радови:

M 14

 • Тубић Б., Радојчић С., Најважнија отворена питања успостављања надлежности Међународног кривичног суда, У: Међународно јавно и кривично право у XXИ веку, Удружење за међународно кривично право и “Интермекс”, Београд, 2020, стр. 210-226, ИСБН 978-86-6411-015-00
 • Тубић Б., Радојчић С.: Migrations in the EU – Current Problem and Tendencies in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights and Court of Justice of the European Union; U: Pravni aspekti migracija u regionu – Balkanska ruta : tematski zbornik = The legal aspects of migrations in the region – the Balkan route : thematic collection of papers, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, Нови Сад, 2019, стр. 107-123, ИСБН 978-86-7774-204-1, УДК: 325.25:061.1ЕУ

М 23

 • Ристивојевић Б., Радојчић С.: Punishing International Crimes in Serbia, International Criminal Law Review, 2019, Vol. 19, Но. 1, стр. 39-68, ИССН 1567-536X

M33

 • Радојчић С.: Правни положај држава нечланица Римског статута пред Међународним кривичним судом, 1. Међународна научна конференција „Раскршћа међународног кривичног и кривичног права – реформа правосудних закона Републике Србије“, Палић: „Интермекс“, 16-19. јун, 2023, стр. 473-494, ИСБН 978-86-6132-074-3;
 • Радојчић С. : Пракса Уставног суда Републике Србије у оцењивању уставности међународних уговора, 1. Међународна научна конференција „Заштита људских права и слобода у светлу међународних и националних стандарда“, Косовска Митровица: Правни факултет Универзитета, 20. мај, 2022, стр. 117-147, ИСБН 978-86-6083-083-0, УДК: 342.4:341.241(497.11)

M34

 • Радојчић С.: The Characteristic of an Investigation before the International Criminal Court, 13. Међународни научни скуп “Дани Арчибалда Рајса”, Београд: University of Criminal Investigation and Police Studies, 8-9 Новембар, 2023, pp. 96-96, ИСБН 978-86-7020-496-6
 • Радојчић С.: The Issue of Territorial Jurisdiction of the European Court of Human Rights, 1. Annual International Conference “70 Years of The European Convention on Human Rights”, Скопље: Ss. Cyril and Methodius University, Iustinianus Primus Law Faculty in Skopje, North Macedonia, 6-7 November, 2020, pp. 58-58, ИСБН 978-608-4655-81-7
 • Радојчић С.: Piracy in the Rome Statute – Whether the Time has Come?, 2. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Нови Сад: Faculty of Law, Publishing Centre, 1-2 October, 2020, pp. 104-105, ИСБН 978-86-7774-224-9, УДК: 343.712.2:341.645

M 51

 • Tубић Б., Радојчић С., Заштита права на имовину у пракси Суда правде ЕУ – дозвољеност ограничења, Зборник радова Правног факултета, Нови Сад, 2023, Вол. 57, Но. 4, стр. 1121-1142, ИССН 2406-1255, УДК: 341.645:347.233.
 • Тубић Б., Радојчић С.: Теоријски и практични аспекти примене начела ne bis in idem у праву Европске уније, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2022, Вол. 56, Но. 1, стр. 171-198, ИССН 0550-2179, УДК: 343.131
 • Тубић Б., Радојчић С., Актуелна питања и тенденције развоја заштите животне средине у Праву Европске уније, Зборник радова Правног факултета, Нови Сад, 2021, Вол. 55, Но. 1, стр. 185-204, ИССН 0550-2179, УДК: 502/504:061.1ЕУ
 • Тубић Б., Радојчић С., Одредбе о решавању спорова у међународним уговорима о заштити животне средине, Правни живот, 2018, Бр. 9, стр. 369-384, ИССН 0350-0500

M 53

 • Тубић Б., Радојчић С.: Jurisdictional Problems in International Law, Romanian Journal of Comparative Law, 2017, Вол. 8, Но. 2, стр. 200-207, ИССН 2066-6918.

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академскестудије:

Title

Go to Top