Почетна / Наставници и сарадници / др Сандра Самарџић, доцент
 • Катедра: Катедра грађанскоправних наука
 • Е-маил адреса: sandra.samardzic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/II 45
 • Фиксни телефон: 021/485-3006
 • ORCID ид: 0000-0002-0861-0722

др Сандра Самарџић, доцент

Рођена је 1984. године у Новом Саду. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 2008. године. Звање мастера права стекла је 2010. године одбраном завршног рада „Субјекти поступка in vitro фертилизације у упоредном праву и њихов правни положај“ на Правном факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију „Права детета у области медицински асистиране репродукције“ одбранила је 2018. године на Правном факултету у Новом Саду.

Стипендије и награде: стипендија Министарства просвете Републике Србије за најбоље студенте завршне године државних факултета за остварене изузетне резултате током студија (2006); награда Универзитета у Новом Саду која се додељује најбољим студентима за успех постигнут у току студирања (шк. 2007/2008); стипендија за младе истраживаче Комитета за стипендије у оквиру Светског удружења за породично право за учешће на научном скупу под називом Family Law and Family Realities (2017).

Усавршавања (у земљи и иностранству): Учешће у интензивном летњем курсу немачког језика на тему „Kommunikation im universitären Kontext – mündlich präsentieren“, Правни факултет Универзитета у Потсдаму, Немачка (2017); учешће на семинару „Bioethics and Human Rights: Recent ECtHR Case Law“, Академија за европско право, Стразбур, Француска (2018); основна обука за посреднике – медијаторе (2020), као и специјализована обука за посреднике у породичним споровима (2020).

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (2008- ); на Природно-математичком факултету, у оквиру мастер курса Репродуктивни биолог, држи вежбе из предмета Грађанскоправни аспекти биомедицинског зачећа (2010- ).

Области ужег научног интересовања: породично право, упоредно породично право, правни аспекти медицински асистиране репродукције.

Говори енглески и немачки језик.

 • На Природно-математичком факултету, у оквиру мастер курса Репродуктивни биолог, држи вежбе из предмета Грађанскоправни аспекти биомедицинског зачећа (2010- ).
звање ужа научна област високошколска установа година избора
доцент грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2024
асистент са докторатом грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2018
асистент грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2010
сарадник у настави грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2008

 

Основне академске студије:

 • Породично право

Мастер академске студије:

 • Упоредно породично право

Одабрани научни радови:

M13

 • Kovaček Stanić G., Samardžić S.: Assisted Reproductive Technologies: New Family Forms and Welfare of Offspring in Comparative Family Law; In: Family Law and Family Realities, C.Rogerson, M.Antokolskaia, J.Miles, P. Parkinson, M. Vonk (Eds.), Hague, Eleven, 2019, str. 235-250, ISBN 978-94-6236-927-6

M14

 • Samardžić S.: Paternalism Today and Children’s Rights; In: Globalisation and Law : collection of papers from the International scientific conference / [editors-in chief Saša Knežević, Maja Nastić], Niš, Univerzitet, Pravni fakultet, 2017, str. 295-312, ISBN 978-86-7148-242-4, UDK: 347.63

M23

 • Samardžić S.: Saviour Siblings – Current Overview, Dilemmas and Possible Solutions?, Medicine, law & society, 2019, Vol. 12, No. 2, pp. 89-109, ISSN 2463-7955

M24

 • Kovaček Stanić G., Samardžić S., Kovačević M.: Razvod braka i zajedničko roditeljsko staranje kao posledica razvoda braka u teoriji i praksi, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2017, Vol. 51, No. 4, pp. 1285-1303, ISSN 0550-2179, UDK: 347.627.2:347.635
 • Kovaček Stanić G., Samardžić S.: Kriterijumi za odlučivanje o vršenju roditeljskog prava posle razvoda braka u teoriji i praksi, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2018, Vol. 52, No. 3, pp. 869-890, ISSN 0550-2179, UDK: 347.63:347.627.2

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top