Почетна / Наставници и сарадници / др Урош Станковић, доцент
 • Катедра: Катедра за историју државе и права
 • Е-маил адреса: u.stankovic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/II 41
 • Фиксни телефон: 021/485-3016
 • ORCID ид: 0000-0002-6416-8465

др Урош Станковић, доцент

Рођен је 1985. године у Вуковару. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 2008. године. Звање мастера права стекао је 2009. године одбраном мастер рада „Преки суд за учеснике у Ивањданском атентату” на Правном факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију „Чрезвичајни суд над бунтовницима и Преки суд формиран поводом Катанске буне“ одбранио је 2016. године на Правном факултету у Новом Саду.

Стипендије и награде: више пута награђиван од стране матичног факултета и Универзитета у Новом Саду за успех постигнут током студија.

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (2008- ).

Области ужег научног интересовања: ванредни судови и суђења, кодификација права у Кнежевини Србији, историја српске правне терминологије.

Говори енглески, а служи се француским, немачким и руским језиком.

звање ужа научна област високошколска установа година избора
доцент историјскоправна Правни факултет у Новом Саду 2023.
асистент са докторатом историјскоправна Правни факултет у Новом Саду 2016.
асистент историјскоправна Правни факултет у Новом Саду 2010.
сарадник у настави историјскоправна Правни факултет у Новом Саду 2008.

Основне академске студије:

 • Правна историја

Мастер академске студије:

 • Историја политичких и правних институција Војводине
 • Правне институције југословенске краљевине
 • Правна традиција старог и средњег века
 • Историја цивилизације

Одабрани научни радови:

М24

 • Станковић У.: Коментар Аустријског грађанског законика Павла Шероглића, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2019, Но. 83, стр. 19-40, ИССН 0350-8501, УДК: 347(436)
 • Станковић У.: Државни савет и кнез Александар Карађорђевић као тумачи парничних одредаба судских устројстава, Анали Правног факултета у Београду, 2010, Вол. 58, Но. 2, стр. 302-314, ИССН 0003-2565

М51

 • Дракић Г., Станковић У.: Живот и дело Павла Шероглића (1800-1857); Први део: скица за биографију првог критичара Српског грађанског законика, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, Но. 4, стр. 1213-1229, ИССН 0550-2179, УДК: 34:929Šeroglić P.
 • Станковић У.: Српски превод француског Законика о грађанском поступку (1806) из 1837. [Део 1], Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, Но. 4, стр. 391-407, ИССН 0550-2179, УДК: 347.91/.95(44)”1806″(094.5)
 • Станковић У.: Први покушаји кодификације грађанског поступка у Србији (1829-1844), Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2012, Вол. 46, Но. 2, стр. 489-508, ИССН 0550-2179, УДК: 340.134:347(497.11)”1829/1844″
 • Станковић У.: Неколико напомена о нацрту кривичног законика Василија Лазаревића (1839), Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2011, Вол. 45, Но. 2, стр. 459-472, ИССН 0550-2179, УДК: 343.2(497.11)(091)
 • Станковић У.: Лазар Зубан у Српском народном покрету 1848–1849, Српске студије VIII (2017), 293– 311

НЕКАТЕГОРИСАНО У КНР

Станковић У.: Лазар Зубан у Српском народном покрету 1848–1849, Српске студије VIII (2017), стр. 293–311

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top