Home / Teachers and associates / др Владан Мирковић, assistant

др Владан Мирковић, assistant

Рођен је 1990. године у Угљевику. Дипломирао на Правном факултету у Новом Саду 2013. године са просечном оценом 9.95. Мастер академске студије на студијском програму Смер унутрашњих послова уписује 2013. године, а завршава их 2015. године одбраном завршног рада на тему „Специјалне мере као последица успешне секуритизације тероризма у Сједињеним Америчким Државама након 11. септембра 2001. године“. На Правном факултету у Новом Саду докторирао је 2021. године одбранивши тезу „Модели експлоатације тероризма у сврху хибридног ратовања и могући приступ у супротстављању“.

Стипендије и награде: стипендија Фонда др Милан Јелић у школској 2010/2011, 2011/2012 и 2012/2013 години; стипендија Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду у школској 2011/2012 и 2012/2013 години; стипендија Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Републике Србије у школској 2014/2015 години; изузетна награда Универзитета у Новом Саду за остварен успех у школској 2009/2010; изузетна награда Универзитета у Новом Саду за остварен успех у школској 2010/2011; награда Универзитета у Новом Саду за остварен успех у школској 2011/2012; изузетна награда Универзитета у Новом Саду за остварен успех у школској 2012/2013; награда Универзитета у Новом Саду за најбољег студента Правног факултета у Новом Саду у школској 2012/2013 (2013).

Усавршавања (у земљи и иностранству): обука за држање наставе на енглеском језику коју је организовао Универзитет у Новом Саду (школска 2019/2020); летња школа права PSU Law Summer School 2016 у организацији Правног факултета Универзитета у Хатјаиу (Prince of Songkla University – Thailand) (2016).

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (2013 – ).

Области ужег научног интересовања: систем безбедности, теорија безбедности, тероризам, приватна безбедност.

Говори енглески језик.

 • захвалница за допринос у раду Полицијске станице Врбас (2018)
 • учешће у раду Правне клинике за борбу против трговине људима (школска 2016/2017 и 2017/2018);
 • секретар докторских студија Јавно право (2016 – )
 • секретар Центра за приватну безбедност (2015 – )
 • учешће на „Фестивалу науке“ (2015. и 2018.)
 • секретар Катедре безбедносноправних наука (2014 – )
 • координатор у реализацији практичне наставе за студенте четврте године Смера унутрашњих послова у Полицијској управи у Новом Саду (2014 – 2015);
звање ужа научна област високошколска установа година избора
асистент са докторатом безбедносноправна Правни факултет у Новом Саду 2021.
асистент безбедносноправна Правни факултет у Новом Саду 2015.
сарадник у настави безбедносноправна Правни факултет у Новом Саду 2013.

Основне академске студије

 • Систем безбедности

Мастер академске студије

 • Контрола служби безбедности
 • Систем обезбеђења имовине и пословања
 • Систем заштите личности и објеката
 • Теорија политичких преврата
 • Заштита критичне инфраструктуре
 • Организација и надлежност служби безбедности
 • Организација и послови полиције

Одабрани научни радови:

М12

 • Мирковић В.: Terrorism as a Means of Hybrid Warfare; In: Thematic conference proceedings of international significance [Електронски извор]. Vol. 2 / International scientific conference “Archibald Reiss Days”; [editor-in-chief Darko Simović]., Belgrade, Academy of Criminalistic and Police Studies, 2018, стр. 357-369, ИСБН 978-86-7020-405-8;
 • Мирковић В.: The Process of Securitization as a Possible Means of Security Policy; In: Thematic conference proceedings of international significance Vol. 1 / International scientific conference “Archibald Reiss Days”; [editor-in-chief Biljana Simeunović-Patić], Belgrade, Academy of Criminalistic and Police Studies, 2017, стр. 429-436, ИСБН 978-86-7020-378-5;

М24

 • Мирковић В.: Улога безбедносног менаџмента у спречавању злоупотребе виртуелних валута у процесу прања новца и финансирања тероризма, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2019, бр. 83, стр. 217-232, ИССН 0350-8501, УДК: 343.9.024:336.7;
 • Стајић Љ., Мирковић В., Радивојевић Н.: Могућности злоупотребе виртуелних валута у процесу прања новца и финансирања тероризма, Зборник радова Правног факултета у НовомСаду, 2018, Вол. 52, бр. 3, стр. 891-907, ИССН 0550-2179, УДК: 343.9.024:336.7;
 • Мирковић В.: Мере тајног прикупљања података служби безбедности – упоредноправни приказ, Зборник радова Правног факултета у НовомСаду, 2017, Вол. 51, бр. 2, стр. 465-483, ИССН 0550-2179, УДК: 351.749:342.738.

М51

 • Стајић Љ.; Мирковић В; Радивојевић Н.: Безбедносни менаџмент у области заштите критичне инфраструктуре у Републици Србији – Стање и перспективе, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, бр 3, стр. 953-970, ИССН 0550-2179, УДК:351.74/.78:355(497.11)
 • Мирковић В.: Судска контрола специјалних истражних мера служби безбедности у Републици Србији, НБП: наука, безбедност, полиција, 2017, Вол. 22, бр. 3, стр. 89-103, ИССН 0354-8872, УДК: 343.13(497.11);
 • Стајић Љ., Радивојевић Н., Мирковић В.: Војна неутралност као принцип стратешког опредељења Републике Србије – проблемски приступ, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, бр. 4, стр. 1067-1082, ИССН 0550-2179, УДК: 341.35:355.2(497.11);

М63

 • Мирковић В.: Илегална виртуелна тржишта као савремени безбедносни проблем, 1. Научни скуп са међународним учешћем “Право у функцији развоја друштва”, Косовска Митровица: Правни факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 24 мај, 2019, стр. 229-245, ИСБН 978-86-6083-060-1.
Go to Top