Početna / Nastavnici i saradnici / dr Vladan Mirković, asistent sa doktoratom

dr Vladan Mirković, asistent sa doktoratom

Rođen je 1990. godine u Uglјeviku. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2013. godine sa prosečnom ocenom 9.95. Master akademske studije na studijskom programu Smer unutrašnjih poslova upisuje 2013. godine, a završava ih 2015. godine odbranom završnog rada na temu „Specijalne mere kao posledica uspešne sekuritizacije terorizma u Sjedinjenim Američkim Državama nakon 11. septembra 2001. godine“. Na Pravnom fakultetu u Novom Sadu doktorirao je 2021. godine odbranivši tezu „Modeli eksploatacije terorizma u svrhu hibridnog ratovanja i mogući pristup u suprotstavlјanju“.

Stipendije i nagrade: stipendija Fonda dr Milan Jelić u školskoj 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013 godini; stipendija Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2011/2012 i 2012/2013 godini; stipendija Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u školskoj 2014/2015 godini; izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za ostvaren uspeh u školskoj 2009/2010; izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za ostvaren uspeh u školskoj 2010/2011; nagrada Univerziteta u Novom Sadu za ostvaren uspeh u školskoj 2011/2012; izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za ostvaren uspeh u školskoj 2012/2013; nagrada Univerziteta u Novom Sadu za najbolјeg studenta Pravnog fakulteta u Novom Sadu u školskoj 2012/2013 (2013).

Usavršavanja (u zemlјi i inostranstvu): obuka za držanje nastave na engleskom jeziku koju je organizovao Univerzitet u Novom Sadu (školska 2019/2020); letnja škola prava PSU Law Summer School 2016 u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Hatjaiu (Prince of Songkla University – Thailand) (2016).

Radno iskustvo: Pravni fakultet u Novom Sadu (2013 – ).

Oblasti užeg naučnog interesovanja: sistem bezbednosti, teorija bezbednosti, terorizam, privatna bezbednost.

Govori engleski jezik.

 • zahvalnica za doprinos u radu Policijske stanice Vrbas (2018)
 • učešće u radu Pravne klinike za borbu protiv trgovine lјudima (školska 2016/2017 i 2017/2018);
 • sekretar doktorskih studija Javno pravo (2016 – )
 • sekretar Centra za privatnu bezbednost (2015 – )
 • učešće na „Festivalu nauke“ (2015. i 2018.)
 • sekretar Katedre bezbednosnopravnih nauka (2014 – )
 • koordinator u realizaciji praktične nastave za studente četvrte godine Smera unutrašnjih poslova u Policijskoj upravi u Novom Sadu (2014 – 2015);
zvanje uža naučna oblast visokoškolska ustanova godina izbora
asistent sa doktoratom bezbednosnopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 2021.
asistent bezbednosnopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 2015.
saradnik u nastavi bezbednosnopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 2013.

Osnovne akademske studije

 • Sistem bezbednosti

Master akademske studije

 • Kontrola službi bezbednosti
 • Sistem obezbeđenja imovine i poslovanja
 • Sistem zaštite ličnosti i objekata
 • Teorija političkih prevrata
 • Zaštita kritične infrastrukture
 • Organizacija i nadležnost službi bezbednosti
 • Organizacija i poslovi policije

Odabrani naučni radovi:

M12

 • Mirković V.: Terrorism as a Means of Hybrid Warfare; In: Thematic conference proceedings of international significance [Elektronski izvor]. Vol. 2 / International scientific conference “Archibald Reiss Days”; [editor-in-chief Darko Simović]., Belgrade, Academy of Criminalistic and Police Studies, 2018, str. 357-369, ISBN 978-86-7020-405-8;
 • Mirković V.: The Process of Securitization as a Possible Means of Security Policy; In: Thematic conference proceedings of international significance Vol. 1 / International scientific conference “Archibald Reiss Days”; [editor-in-chief Biljana Simeunović-Patić], Belgrade, Academy of Criminalistic and Police Studies, 2017, str. 429-436, ISBN 978-86-7020-378-5;

M24

 • Mirković V.: Uloga bezbednosnog menadžmenta u sprečavanju zloupotrebe virtuelnih valuta u procesu pranja novca i finansiranja terorizma, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 2019, br. 83, str. 217-232, ISSN 0350-8501, UDK: 343.9.024:336.7;
 • Stajić Lj., Mirković V., Radivojević N.: Mogućnosti zloupotrebe virtuelnih valuta u procesu pranja novca i finansiranja terorizma, Zbornik radova Pravnog fakulteta u NovomSadu, 2018, Vol. 52, br. 3, str. 891-907, ISSN 0550-2179, UDK: 343.9.024:336.7;
 • Mirković V.: Mere tajnog prikuplјanja podataka službi bezbednosti – uporednopravni prikaz, Zbornik radova Pravnog fakulteta u NovomSadu, 2017, Vol. 51, br. 2, str. 465-483, ISSN 0550-2179, UDK: 351.749:342.738.

M51

 • Stajić Lj.; Mirković V; Radivojević N.: Bezbednosni menadžment u oblasti zaštite kritične infrastrukture u Republici Srbiji – Stanje i perspektive, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2020, Vol. 54, br 3, str. 953-970, ISSN 0550-2179, UDK:351.74/.78:355(497.11)
 • Mirković V.: Sudska kontrola specijalnih istražnih mera službi bezbednosti u Republici Srbiji, NBP: nauka, bezbednost, policija, 2017, Vol. 22, br. 3, str. 89-103, ISSN 0354-8872, UDK: 343.13(497.11);
 • Stajić Lj., Radivojević N., Mirković V.: Vojna neutralnost kao princip strateškog opredelјenja Republike Srbije – problemski pristup, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2016, Vol. 50, br. 4, str. 1067-1082, ISSN 0550-2179, UDK: 341.35:355.2(497.11);

M63

 • Mirković V.: Ilegalna virtuelna tržišta kao savremeni bezbednosni problem, 1. Naučni skup sa međunarodnim učešćem “Pravo u funkciji razvoja društva”, Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 24 maj, 2019, str. 229-245, ISBN 978-86-6083-060-1.

Osnovne akademske studije:

Master akademske studije:

Go to Top