Трећа међународна научна конференција Правна традиција и нови правни изазови (Legal Tradition and New Legal Challenges) одржана је online 29. и 30. септембра 2021. На Конференцији је учествовало 43 наставника и сарадника са свих државних правних факултета у нашој земљи, као и наставници и сарадници са правних факултета у Босни и Херцеговини, Северној Македонији и Хрватској. Учесници су излагали резултате својих истраживања у шест секција (Кривично право, Правна историја, Радно право и привредно право, Уставно право и међународно право, Грађанско право, Теорија државе и права, социологија и безбедносно право). Као и претходних година, на почетку, учеснике Конференције су поздравили декан Правног факултета у Новом Саду, проф. др Бранислав Ристивојевић и председник Организационог одбора Конференције и продекан за науку Правног факултета у Новом Саду, проф. др Гордана Дракић. Након поздравних речи, учесницима је приказана изложба у дигиталној форми под називом „Неколико речи о развоју уставности у Србији“ коју је припремила Библиотека Правног факултета у Новом Саду.

Дана 1 и 2. октобра 2020. одржана је 2. Међународна научна конференција Правна традиција и нови правни изазови (Legal Tradition and New Legal Challenges). Организовање Конференције подржано је од стране Међународног научног одбора у чијем саставу су водећи европски правници који су током протеклих неколико деценија трагали за одговорима на нове правне изазове: Prof. Dr. Serge Regourd (Француска), Prof. a. D. Dr. Dr. h. c. Detlew Belling (Немачка), Prof. Dr. Paolo Duret (Италија), Prof. Dr. Masha Antokolskaia (Холандија), Prof. dr Vesna Rijavec (Словенија) Prof. PhD h.c. Mauro Bussani (Италија). Конференција је успешно, по први пут, одржана у online окружењу путем платформе Cisco Webex, а присуствовало јој је више од 60 наставника, сарадника, гостију и младих истраживача. На почетку конференције присутне су поздравили проф. др Гордана Дракић, продекан за науку Правног факултета у Новом Саду и председник Организационог одбора конференције и декан Правног факултета у Новом Саду проф. др Бранислав Ристивојевић. У пленарном делу и у оквиру 11 паралелних секција презентовано је око шездесет реферата.

На Правном факултету у Новом Саду је 3. и 4. октобра 2019. одржана међународна научна конференција Правна традиција и нови правни изазови (Legal Tradition and New Legal Challenges). Организовање Конференције подржано је од стране Међународног научног одбора у чијем саставу су водећи европски правници који су током протеклих неколико деценија трагали за одговорима на нове правне изазове: Prof Dr Dr hc Mult Christian von Bar, некадашњи руководилац Студијске групе за израду Европског грађанског законика и Радне групе за израду Нацрта оквирних правила у области приватног права (Draft Common Frame of Reference); Dr Vékás Lajos, академик и потпредседник Мађарске академије наука и руководилац Радне групе која је израдила нацрт мађарског Грађанског законика; Prof. PhD h.c. Mauro Bussani, руководилац највећег европског научноистраживачког и Развојног пројекта у области права Заједничко језгро европског приватног права (Common Core of European Private Law); Prof Dr Ján Lazar, некадашњи руководилац Радне групе за израду Грађанског законика Словачке и prof. dr. sc. Nikola Gavella, професор емеритус Правног факултета Свеучилишта у Загребу. Конференцији је присуствовало око 90 наставника, сарадника, гостију и младих истраживача. Главни уводничар у пленарном делу Конференције био је Prof Dr Marko Ilešič, судија Суда правде Европске уније у Луксембургу, а присутне је поздравио и декан Правног факултета у Новом Саду проф. др Бранислав Ристивојевић. У оквиру Конференције одржани су и округли столови у вези са темама које су посебно актуелне. Један од њих је интердисциплинарни округли сто „Климатске промене – природни и друштвени закони“. Другог дана конференције одржан је декански форум под називом „Сарадња правних факултета у Југоисточној Европи“. На њему су декани двадесетак правних факултета из Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније и Србије разговарали о сарадњи у области науке и високог образовања. Коначно, у пленарном делу и у оквиру 11 паралелних секција презентовано је око шездесет реферата.