Савез студената Правног факултета је студентска организација која се бави заштитом права и интереса студената. Савез је најбројнија студентска организација на Правном факултету која има широк спектар активности којима се бави. Од свог оснивања 1991. године, Савез је стављао акценат на активности „синдикалног“ карактера. Константно се ради на унапређењу услова студирања и подизању квалитета наставног процеса.

Чланови Савеза настоје да све акутне проблеме студената на што бољи начин изложе управи факултета. Временом се створио одличан партнерски однос између Савеза и управе факултета. Данас се проблеми студената решавају далеко брже него што је то био случај у прошлости.

Савез окупља студенте који имају различита интересовања на основу којих су подељени по следећим секцијама:

  1. Спортска секција Савеза
    У оквиру Савеза постоје спортске секције које се баве фудбалом, кошарком и одбојком. Полице спортске секције Савеза су богате великим бројем пехара и медаља које су студенти Правног факултета освојили како на домаћим, тако и на међународним студентским такмичењима.
  2. Хуманитарна секција Савеза
    У оквиру хуманитарне секције чланови Савеза заједно са другим студентима нашег Факултета организују акције прикупљања средстава за оне којима је помоћ најпотребнија. Савез је организатор неколико традиционалних хуманитарних акција као што су „Космету на поклон“ и „Сигурна кућа“.
  3. Културна секција Савеза
    Савез студената већ годинама уназад, помаже у организацији веома успешних такмичења у беседништву, која прате студенти са многих факултета Новосадског универзитета, бројни адвокати, судије и грађани. Савез студената такође често организује трибине и предавања најпознатијих стручњака правне науке.

Председник Савеза студената Правног факултета у Новом Саду од 29.10.2021 године је Лена Дуновић.
Студент продекан Правног факултета у Новом Саду од 1.11.2021 године је Борислав Петровић.

Европско удружење студената права (European Law Students’ Association – ELSA) је међународно, независно, неполитичко и непрофитабилно удружење студената права и младих правника окупљених ради унапређења, успостављања и развијања међународног разумевања, сарадње, етике и личних контаката између студената права и младих правника различитих земаља и правних система. Такође, један од главних циљева удружења је и припремање за професионални рад правника по међународним стандардима.

Удружење је основано 4. маја 1981. године у Бечу, са визијом прaвeдног свeта у кoмe сe пoштуjу људскo дoстojaнствo и културaлнa рaзличитoст. ЕЛСА делује под покровитељством Савета Европе са седиштем у Бриселу и ужива званичну подршку Светске трговинске организације. Заступљена је на 350 правних факултета у 43 земље широм Европе и броји 50.000 чланова, што је чини највећим светским независним удружењем студената права.

У Србиjи EЛСA пoстojи oд 1987. гoдинe и пунoпрaвaн je члaн “ELSA International”. У сaстaву EЛСA Србиjе су чeтири лoкaлнe групe нa Унивeрзитeтимa у Нoвoм Сaду, Бeoгрaду, Нишу и Kрaгуjeвцу.

EЛСA Нoви Сaд oснoвaнa је 1996. године на Правном факултету у Новом Саду. Пунoпрaвни је члaн EЛСA Србиje, тe уjeднo и „ELSA International”.

Свој допринос студентима права пружамо кроз активности у оквиру сектора: Aкaдeмскe aктивнoсти, Сeминaри и кoнфeрeнциje, Maркeтинг и СTEП (Прoгрaм рaзмeнe студeнaтa нa прaкси у инoстрaнству).
Захваљујући амбициозним и посвећеним студентима нашег факултета, сарадњом наставног особља и подршци Правног факултета у Новом Саду, ЕЛСА Нови Сад може да се похвали квалитетним програмима и пројектима који испуњавају највише академске стандарде “ELSA International”.

Функцију председника удружења од 01.08.2020. године до данас обавља Даница Јанковић.