Savez studenata Pravnog fakulteta je studentska organizacija koja se bavi zaštitom prava i interesa studenata. Savez je najbrojnija studentska organizacija na Pravnom fakultetu koja ima širok spektar aktivnosti kojima se bavi. Od svog osnivanja 1991. godine, Savez je stavlјao akcenat na aktivnosti „sindikalnog“ karaktera. Konstantno se radi na unapređenju uslova studiranja i podizanju kvaliteta nastavnog procesa.

Članovi Saveza nastoje da sve akutne probleme studenata na što bolјi način izlože upravi fakulteta. Vremenom se stvorio odličan partnerski odnos između Saveza i uprave fakulteta. Danas se problemi studenata rešavaju daleko brže nego što je to bio slučaj u prošlosti.

Savez okuplјa studente koji imaju različita interesovanja na osnovu kojih su podelјeni po sledećim sekcijama:

  1. Sportska sekcija Saveza
    U okviru Saveza postoje sportske sekcije koje se bave fudbalom, košarkom i odbojkom. Police sportske sekcije Saveza su bogate velikim brojem pehara i medalјa koje su studenti Pravnog fakulteta osvojili kako na domaćim, tako i na međunarodnim studentskim takmičenjima.
  2. Humanitarna sekcija Saveza
    U okviru humanitarne sekcije članovi Saveza zajedno sa drugim studentima našeg Fakulteta organizuju akcije prikuplјanja sredstava za one kojima je pomoć najpotrebnija. Savez je organizator nekoliko tradicionalnih humanitarnih akcija kao što su „Kosmetu na poklon“ i „Sigurna kuća“.
  3. Kulturna sekcija Saveza
    Savez studenata već godinama unazad, pomaže u organizaciji veoma uspešnih takmičenja u besedništvu, koja prate studenti sa mnogih fakulteta Novosadskog univerziteta, brojni advokati, sudije i građani. Savez studenata takođe često organizuje tribine i predavanja najpoznatijih stručnjaka pravne nauke.

Predsednik Saveza studenata Pravnog fakulteta u Novom Sadu od 29.10.2021 godine je Lena Dunović.
Student prodekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu od 1.11.2021 godine je Borislav Petrović.

Evropsko udruženje studenata prava (European Law Students’ Association – ELSA) je međunarodno, nezavisno, nepolitičko i neprofitabilno udruženje studenata prava i mladih pravnika okuplјenih radi unapređenja, uspostavlјanja i razvijanja međunarodnog razumevanja, saradnje, etike i ličnih kontakata između studenata prava i mladih pravnika različitih zemalјa i pravnih sistema. Takođe, jedan od glavnih cilјeva udruženja je i pripremanje za profesionalni rad pravnika po međunarodnim standardima.

Udruženje je osnovano 4. maja 1981. godine u Beču, sa vizijom pravednog sveta u kome se poštuju lјudsko dostojanstvo i kulturalna različitost. ELSA deluje pod pokrovitelјstvom Saveta Evrope sa sedištem u Briselu i uživa zvaničnu podršku Svetske trgovinske organizacije. Zastuplјena je na 350 pravnih fakulteta u 43 zemlјe širom Evrope i broji 50.000 članova, što je čini najvećim svetskim nezavisnim udruženjem studenata prava.

U Srbiji ELSA postoji od 1987. godine i punopravan je član “ELSA International”. U sastavu ELSA Srbije su četiri lokalne grupe na Univerzitetima u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu.

ELSA Novi Sad osnovana je 1996. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Punopravni je član ELSA Srbije, te ujedno i „ELSA International”.

Svoj doprinos studentima prava pružamo kroz aktivnosti u okviru sektora: Akademske aktivnosti, Seminari i konferencije, Marketing i STEP (Program razmene studenata na praksi u inostranstvu).
Zahvalјujući ambicioznim i posvećenim studentima našeg fakulteta, saradnjom nastavnog osoblјa i podršci Pravnog fakulteta u Novom Sadu, ELSA Novi Sad može da se pohvali kvalitetnim programima i projektima koji ispunjavaju najviše akademske standarde “ELSA International”.

Funkciju predsednika udruženja od 01.08.2020. godine do danas obavlјa Danica Janković.