Почетна / Наставници и сарадници / др Слобода Мидоровић, асистент са докторатом
 • Катедра: Катедра грађанскоправних наука
 • Е-маил адреса: s.midorovic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: Ц/II 40
 • Фиксни телефон: 021/485-3031
 • ORCID ид: 0000-0002-2545-0927

др Слобода Мидоровић, асистент са докторатом

Рођена је 1986. године у Кикинди. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 2010. године. Правосудни и адвокатски испит положила је 2012. године. Звање мастера права стекла је прво 2013. године одбраном завршног рада “The EU Regulation and the Hague Protocol on Maintenance Obligations and their Relationship to the Serbian Legal System” на Правном факултету Карл Франценс Универзитета у Грацу (Аустрија), а затим 2016. године одбраном завршног рада „Употреба и заштита културних добара – грађанскоправни аспекти“ на Правном факултету у Новом Саду. На Правном факултету у Новом Саду 2023. је одбранила докторат на тему „Делимична ништавост уговора“.

Стипендије и награде: стипендија Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду (2006/2007. и 2007/2008); изузетнa наградa Универзитета у Новом Саду (2005/2006. и 2006/2007); стипендија „Доситеја“ Фонда за младе таленте Републике Србије (2008/2009); стипендија Еуробанк ЕФГ којом је награђено 100 студената државних универзитета у Србији (2009); награда Универзитета у Новом Саду (2009/2010).

Усавршавања (у земљи и иностранству): Хашка академија за међународно право – сесија из области Међународног приватног права у Хагу, Холандија (2010 и 2011); школа „Европско приватно право“ на Правном факултету Универзитета у Салцбургу, Аустрија (2011); Европски форум Алпбах, Аустрија (2011); програм „Пословно право Европске уније“ на Правном факултету Сен Луи Универзитета у Бриселу, Белгија (2013); „Летњи програм Универзитета у Минхену из немачког права и права Европске уније“ на Правном факултету Лудвиг Максимилијан Универзитета у Минхену, Немачка (2015); летњи програм на Правном факултету Принц од Сонгкле Универзитета у Хат Јаију, Тајланд (2016); као стипендиста Немачке агенције за академску размену похађала је интензивни курс немачког језика „Комуникација у универзитетском конктексту – усмено излагање“ на Универзитету у Потсдаму, Немачка, (2017); као стипендиста Еразмус+ похађала је летњи програм из Међународног приватног права Европске уније на Радбауд Универзитету у Најмегену, Холандија (2018); као добитник истраживачке стипендије Немачке агенције за академску размену провела је два месеца при Катедри за немачко и европско грађанско и грађанско процесно право Правног факултета Универзитета у Потсдаму (2019), двонедељни студијски боравак на Правном факлтету Универзитета у Потсдаму подржан средствима Немачке агенције за академску размену (2021); двонедељни боравак у Фридрих Науман фондацији у Бриселу, Белгија (2022).

Радно искуство: адвокатски приправник (2010-2012); адвокат (2012-2013) при Адвокатској комори Војводине; виши стручни сарадник за правне послове у Развојном фонду Војводине (2013-2014); Правни факултет у Новом Саду (2014- ).

Области ужег научног интересовања: утицај савремених технологија на поједине сегменте грађанског права; пуноважност уговора и уговорних клаузула; правни режим културних добара.

Говори енглески и немачки језик, а служи се француским језиком.

 • учешће на Фестивалу науке и образовања са радионицом „Симулација увиђаја“ (2016)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
асистент са докторатом грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2023.
асистент грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2016.
сарадник у настави грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2014.

Основне академске студије:

 • Увод у грађанско право
 • Стварно право

Одабрани научни радови:

М13

 • Midorović S.: “The Concept of Unfair Terms in Consumer Contracts in Serbian Law: The Case of Validity of Contracting Credit Costs”, in: Popović, D.V., Kunda, I., Meškić, Z., Omerović, E. (eds) Balkan Yearbook of European and International Law 2021. Balkan Yearbook of European and International Law, vol 2021, Cham, Springer, 2022, 141-160, ISBN 978-3-030-97430-5

М14

 • Midorović S.: Restitution of Cultural Property Acquired by State on Behalf of War Reparations; in: Globalisation and Law: Collection of papers from the International scientific conference / [editors-in chief Saša Knežević, Maja Nastić], Niš, Univerzitet, Pravni fakultet, 2017, pp. 347-362, ISBN 978-86-7148-242-4, UDK: 347.232.4:930.85

М24

 • Мидоровић С., Секулић М.: А New Function of Personal Data in the Light of the Contract for the Supply of Digital Content and Digital Services, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, Но. 3, стр. 1145-1166, ИССН 0550-2179, УДК: 347.181:347.44]:004
 • Мидоровић С.: Право на брисање података о личности доступних на интернету, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2019, Но. 84, стр. 281-306, ИССН 0350-8501, УДК: 342.7:004.738.5
 • Мидоровић С.: Грађанскоправни режим података који настају употребом паметних уређеја, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но. 2, стр. 663-679, ИССН 0550-2179, УДК: 004.8:347.78
 • Мидоровић С., Николић Д.: Право својине и просторно планирање: утицај просторних планова на вредност непокретности, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но. 4, стр. 1775-1792, ИССН 0550-2179, УДК: 349.44:347.235
 • Николић Д., Мидоровић С.: Савремена европска правна теорија о социјалној функцији права својине: немачка доктрина, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но. 1, стр. 65-78, ИССН 0550-2179, УДК: 347.23 : 349.3(430)

М51

 • Мидоровић С.: О институту делимичне ништавости уговора кроз призму начела слободе уговарања, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, Но. 4, стр. 1475-1500, ИССН 0550-2179, УДК: 347.441:347.441.8
 • Мидоровић С.: Савесност у контексту реституције културних добара, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, No. 3, стр. 957-974, ИССН 0550-2179, УДК: 343.23 : 343.232

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top