Почетна / Наставници и сарадници / др Стефан Самарџић, доцент
 • Катедра: Катедра за кривично право
 • Е-маил адреса: s.samardzic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: Д/II 25
 • Фиксни телефон: 021/485-3071
 • ORCID ид: 0000-0003-2870-5726

др Стефан Самарџић, доцент

Рођен је 1984. године у Сарајеву. Дипломираo је на Правном факултету у Новом Саду 2008. године. На Правном факултету у Новом Саду 2010. године одбранио је мастер рад на тему ”Утицај узраста учиниоца на примену кривичног права”. Докторску дисертацију „Рехабилитација лица осуђених из политичких или идеолошких разлога и њене правне последице“ одбранио је 2017. године на Правном факултету у Новом Саду.

Стипендије и награде: стипендија Министарства образовања Републике Србије и ЕФГ банке најбољим студентима завршне године студија за остварене изузетне резултате (2006); стипендија Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду (шк. 2006/2007); награда Универзитета у Новом Саду као најбољи студент Правног факултета у Новом Саду (шк. 2008/2009).

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (2008- ).

Области ужег научног интересовања: кривично право, ратни злочини, рехабилитација, реституција, пољопривредно земљиште.

Говори енглески, а служи се немачким и руским језиком.

 • члан Одбора за Правна и статутарна питања Матице српске (2019- )
 • идејни творац и члан извршног одбора Фондације Карлсберг Дунђерски (2015-2020)
 • учешће на дебати ”Улога међународног кривичног правосуђа у помирењу” пред Генералном скупштином Уједињених нација у Њујорку као универзитетски експерт (2013)
 • тренер тимова Правног факултета у Новом Саду у симулацији суђења пред Међународним кривичним судом, који су освајали највише титуле на светском нивоу (2014-2017)
 • водећа позиција у тимовима одбране пред Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију у Хагу (2014-2016)

ЧЛАНСТВО У РАДНИМ ГРУПАМА

 • у својству експерта UNDP аутор нацрта Правилника о начину и поступку давања у закуп обрадивог пољопривредног земљишта које није обрађено у претходном вегетационом периоду (2020)
 • члан радне групе за израду нацрта Закона о комасацији (2020)
 • члан већег броја радних група Владе Републике Србије у области опште реституције, отклањања последица одузимања имовине жртвама холокауста које немају живих наследника (2012-2017)
 • члан Националне стратегије за процесуирање ратних злочина (2015-2016)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
доцент кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2023.
асистент са докторатом кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2017.
асистент кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2010.
сарадник у настави кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2008.

Основне академске студије:

 • Кривично право

Уџбеници и монографије:

 • Самарџић С.: Рехабилитација политичких осуђеника, Службени гласник, Београд, 2021.

Одабрани научни радови:

М24

 • Ристивојевић Б., Самарџић С.: Када здравствена постане криминална политика: обавезна вакцинација пред Уставним судом РС (II део), Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но. 2, стр. 547-560, ИССН 0550-2179, УДК: 351.774.7:342.565.2(497.11)
 • Ристивојевић Б., Самарџић С.: Закон о спречавању насиља у породици – критички осврт из угла кривичног права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но. 4, стр. 1441-1451, ИССН 0550-2179, УДК: 343.55(497.11)

М51

 • Самарџић С.: Кривично правни аспекти асистиране репродукције у Србији, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, Но. 3, стр. 493-512, ИССН 0550-2179, УДК: 343.232:<57.089:343.63(497.11)(094.5)
 • Самарџић С.: Натурална реституција у Србији – период гестације, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2012, Вол. 46, Но. 4, стр. 443-468, ИССН 0550-2179, УДК: 338.246.025.88(497.11)

М62

 • Самарџић С.: Забрана поклањања људских ембриона без заштите у казненом праву – reductio ad absurdum, 1. Научни скуп “Биомедицина и право”, Нови Сад: Правни факултет, 19. мај, 2016, стр. 25-26, ИСБН 978-86-7774-167-9, УДК: 616-089.888.11:343.2

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top