Od osnivanja Pravnog fakulteta u Novom Sadu ulagani su značajni napori da se studentima obezbedi udžbenička literatura i da se putem odgovarajućih publikacija javnost upozna sa rezultatima timskih i individualnih naučnih istraživanja nastavnika i saradnika. Tokom svih tih godina objavlјeno je nebrojeno mnogo izdanja koja govore o naporima naših nastavnika da za studente obezbede potrebnu literaturu.

Za obavlјanje izdavačke delatnosti Fakulteta, obrazovan je Centar za izdavačku delatnost. Centar obavlјa poslove u vezi sa izdavanjem udžbenika, publikacija i druge literature za potrebe nastave i naučnoistraživačkog rada na Fakultetu, kao i druge literature i publikacija od značaja za delatnost Fakulteta.

Centrom za izdavačku delatnost rukovodi upravnik Centra prof. dr Ljubomir Stajić. Sekretar Centra je dr Vladan Mirković. Članovi Izdavačkog saveta su: prof. dr Ljubomir Stajić, prof. dr Vladimir Marjanski, prof. dr Sandra Fišer Šobot, dr Vladan Mirković i Danijela Arsenijević.

Centar obavlјa izdavačku delatnost na osnovu usvojenog godišnjeg plana izdavačke delatnosti koji se sačinjava na osnovu prijava autora i nastavno-naučnih i razvojnih potreba Fakulteta iskazanih kroz odluke upravnika Centra za izdavačku delatnost.

Publikacije

Publikacije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu čine udžbenici (osnovni, pomoćni i dopunski), monografije, priručnici, skripta, zbornici radova, časopisi i godišnjaci, prevodi značajnijih obrazovnih i naučnih dela, zbirka tekstova, kao i druge publikacije namenjene obrazovnom, naučnom i stručnom radu kao što su: amblem i zaštitni znak, geografska karta, plakat, plan naselјenog mesta; dijapozitiv, audio video kaseta, kompakt disk (CD), DVD, obrazac i sl.

Udžbenici se objavlјuju isklјučivo na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

Zbornici radova

Godine 1966. pokrenut je časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, koji od objavlјivanja bez prekida izlazi sada već u 4 godišnje sveske.

Na njegovim stranicama objavlјuju se naučni eseji, članci, rasprave, komentari, prikazi, bibliografije i ostali prilozi nastavnika i saradnika novosadskog Pravnog fakulteta, kao i radovi autora sa drugih domaćih i stranih visokih pravnih škola. Izbor tekstova vrše Redakcioni odbor i glavni urednik časopisa. Sadašnji urednik časopisa je prof. dr Vladimir Marjanski.

Urednici Zbornika radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu su uvek bili eminentni i nacionalno priznati nastavnici i naučnici: Prof. dr Vladimir Kapor (1966), prof. dr Nikola Vorgić (1967-1968), prof. dr Miloš Stevanov (1969-1973), prof. dr Borivoje Pupić (1974-1976), prof. dr Milijan Popović (1977-1983), prof. dr Stanko Pihler (1984-1988), prof. dr Momčilo Grubač (1989-1991), prof. dr Jovan Munćan (1991-1999), prof. dr Milijan Popović (1999–2003), prof. dr Rodolјub Etinski (2003-2006), prof. dr Dragiša Drakić (2006-2013) i prof. dr Slobodan Orlović (2013-2022).

Od 2013 godine Fakultet u saradnji sa mađarskim kolegama izdaje zbornik radova u okviru naučnog projekta koji se realizuje kao zajednički projekat pod nazivom „Harmonizacija srpskog i mađarskog (domaćeg) prava sa pravom EU i prekogranična saradnja“. Zbornik izlazi jednom godišnje.