Početna / Nastavnici i saradnici / dr Branislav Ristivojević, redovni profesor

dr Branislav Ristivojević, redovni profesor

Rođen je 1972. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1996. godine, kao student generacije. Magistrirao je 2001. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu odbranivši rad s temom „Komandna odgovornost u međunarodnom krivičnom pravu – odgovornost za radnje potčinjenog“. Doktorirao je odbranivši disertaciju „Zločini protiv čovečnosti sa gledišta krivičnog prava“ 2006. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Radno iskustvo: NIS (1996-1997); Pravni fakultet u Novom Sadu (1997-).

Oblasti užeg naučnog interesovanja: međunarodno krivično pravo, politika suzbijanja kriminaliteta.

Govori engleski i nemački jezik.

 • veštak pred Sudom Bosne i Hercegovine (2020);
 • član Upravnog odbora međunarodnog naučnog projekta Global Atrocity Justice Constellations, organizovanog od strane akademske mreže COST i podržanog od Evropske komisije i Okvirnog programa Evropske unije za istraživanje i inovacije „Horizont 2020“. (2019-)
 • dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu (2018-2022);
 • prodekan za finansije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu (2015-2018);
 • prodekan za nauku na Pravnom fakultetu u Novom Sadu (2008-2015);
 • poslanik Skupštine APV (2012-2016; 2020-)
 • odbornik Skupštine Grada Novog Sada (2008-2012);
 • veštak pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju (2009);
 • savetnik predsednika Vlade Republike Srbije za pravna pitanja (2006-2008);
 • predsednik Zakonodavnog odbora Narodne skupštine (2004);
 • predsednik Odbora za pravosuđe Narodne skupštine (2004);
 • narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije (2004);
zvanje uža naučna oblast visokoškolska ustanova godina izbora
redovni profesor krivičnopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 2017.
vanredni profesor krivičnopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 2012.
docent krivičnopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 2007.
asistent krivičnopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 2001.
asistent-pripravnik krivičnopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 1997.

Osnovne akademske studije

 • Krivično pravo
 • Međunarodno krivično pravo
 • Prekršajno pravo

Master akademske studije

 • Međunarodna krivična dela
 • Tumačenje u krivičnom pravu
 • Trgovina lјudima: krivičnopravni i kriminološki aspekti
 • Nasilјe u porodici: krivičnopravni i kriminološki aspekti
 • Krivičnopravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije

Doktorske akademske studije

 • Krivično pravo – produblјeni kurs
 • Prekršajno pravo – produblјeni kurs

Udžbenici i monografije:

 • Osnovi prekršajnog prava, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, Novi Sad, 2018;
 • Mit o trgovini lјudima u Međunarodnom krivičnom pravu, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, Novi Sad, 2015.
 • Međunarodna krivična dela – deo I, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, Novi Sad, 2014; dva izdanja
 • Tumačenje u krivičnom pravu, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, Novi Sad, 2011.
 • Odgovornost za radnje potčinjenog u međunarodnom krivičnom pravu, komandna odgovornost, izdanje autora, Novi Sad, 2003.

Odabrani naučni radovi:

M13

 • Milkov D., Ristivojević B.: La justice internationale comme arme de guerre. Le cas du Tribunal pénal international pour l’ex-Yugoslavie; In: Culture Société Territoires : Mélanges en l’honneur du professeur Serge Regourd, Paris, Institut Universitaire Varenne, 2019, str. 1263-1278, ISBN 978-2-37032-199-2

M14

 • Ristivojević B.: Zakon o sprečavanju nasilјa u porodici u praktičnoj primeni; U: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije : tematski zbornik. Knj. 6 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 6. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 6 / [glavni i odgovorni urednik Branislav Ristivojević], Novi Sad, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2018, str. 265-279, ISBN 978-86-7774-153-2, UDK: 343.55:343.85(497.11)
 • Ristivojević B.: Kada zdravstvena postane kriminalna politika: obavezna vakcinacija pred Ustavnim sudom RS (III deo); U: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije : tematski zbornik. Knj. 5 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 5. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 5 / [glavni i odgovorni urednik Ljubomir Stajić], Novi Sad, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2017, str. 317-332, ISBN 978-86- 7774-196-9, UDK: 342.746:342.565.2(497.11)
 • Ristivojević B.: Pravna priroda zajedničkog zločinačkog poduhvata u Rimskom Statutu; U: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije : tematski zbornik. Knj. 4 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 4. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 4 / [glavni i odgovorni urednik Ljubomir Stajić], Novi Sad, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2016, str. 409-419, ISBN 978-86-7774-178-5, UDK: 341.48 : 343.222(094.2)
 • Ristivojević B.: Veza ropstva i trgovine lјudima: zarđala brava u proučavanju trgovine lјudima; U: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije : tematski zbornik. Knj. 3 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 3. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection of papers. Vol. 3 / [glavni i odgovorni urednik Ranko Keča], Novi Sad, Pravni fakultet, 2015, str. 421-433, ISBN 978-86-7774-153-2, UDK: 326:343.545
 • Ristivojević B.: The Usa as a State of Final Destination for Passive Subjects of Human Trafficking, U: Thematic Conference Proceedings of International Significance. Vol. 2 / International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”; [editors ĐorĊe ĐorĊević … et al.] = Tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Tom 2 / Međunarodni naučni skup “Dani Arčibalda Rajsa”, Beograd, Kriminalističko-policijska akademija, 2015, str. 241-148, ISBN 978-86-7020-320-4, UDK: 343.431

M23

 • Ristivojević B., Bugarski (Lukić) T.: Can Experiments on Animals Constitute a Criminal Offence of Cruelty to Animals? (rad dostupan na web adresi: http://archonline.bio.bg.ac.rs/), Archives of biological sciences, 2014, Vol. 66, No 4, pp. 1339-1344, ISSN 0354-4664
 • Ristivojević B., Radojčić S.: Punishing International Crimes in Serbia, International Criminal Law Review, 2019, Vol. 19, No. 1, pp. 39-68, ISSN 1567-536X

M24

 • Stajić Lj., Bugarski (Lukić) T., Ristivojević B., Pisarić M., Milić I.: Praksa Prekršajnog suda u Novom Sadu u oblasti zaštite životne sredine, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2018, Vol. 52, No 4, pp. 1503-1519, ISSN 0550-2179, UDK: 343.192(497.113):502/504
 • Ristivojević B., Samardžić S.: Kada zdravstvena postane kriminalna politika: obavezna vakcinacija pred Ustavnim sudom RS (II deo), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2018, Vol. 52, No 2, pp. 547-560, ISSN 0550-2179, UDK: 351.774.7:342.565.2(497.11)
 • Ristivojević B.: Da li je Zakon o sprečavanju nasilјa u porodici zakazao?, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2018, Vol. 52, No 1, pp. 137-152, ISSN 0550-2179, UDK: 343.55 : 340.132
 • Ristivojević B., Samardžić S.: Zakon o sprečavanju nasilјa u porodici – kritički osvrt iz ugla krivičnog prava, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2017, Vol. 51, No 4, pp. 1441-1451, ISSN 0550-2179, UDK: 343.55(497.11)
 • Ristivojević B., Milić I.: Odgovornost roditelјa za prekršaje koje učine njihovi potomci, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 2016, Vol. 64, No 1, pp. 154-174, ISSN 0003-2565, UDK: 343.222.4-055.52
 • Bugarski (Lukić) T., Ristivojević B., Pisarić M.: Faktori maloletničkog kriminaliteta, Sociološki pregled, 2016, Vol. 50, No 1, pp. 59-89, ISSN 0085-6320, UDK: 343.91 – 053.6

M33

 • Ristivojević B.: Pravna priroda zajedničkog zločinačkog poduhvata u rimskom statutu, 1. Međunarodni naučni skup “Krivična djela protiv čovječnosti”, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, 5 Februar, 2015, pp. 169-184, ISBN 978-99938-50-73-1, UDK: 341.645

M34

 • Ristivojević B., Samardţić S.: Partial Overview of the First Two Years of the Implementation of Newly Enacted Law on Prevention of Family Violence, 1. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre, 3-4 Oktobar, 2019, pp. 77-77, ISBN 978-86-7774-210-2, UDK: 343.55:343.85(497.11)

M51

 • Ristivojević B.: Da li je novi Zakon o sprečavanju nasilјa u porodici opredmećenje pojave tzv. bezbednosnog prava?, Crimen: časopis za krivične nauke, 2017, Vol. 8, No 1, pp. 3-21, ISSN 2217-219X, UDK: 343.85:343.62-055.2(497.11)
 • Ristivojević B.: Moralni krstaški pohod države na spavaću sobu : prekršaj prostitucije u novom ZoJRM, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2016, Vol. 50, No 2, pp. 493- 512, ISSN 0550-2179, UDK: 343.544 :17
 • Ristivojević B.: Nedostaci legislativno-tehničkog oblikovanja pristanka povređenog kod trgovine lјudima : da li Palermo protokol zabranjuje prostituciju?, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2015, Vol. 49, No 1, pp. 133-147, ISSN 0550-2179, UDK: 343.545
 • Ristivojević B.: Uticaj vrednosnih stavova o postojanju slobode volјe u prostituciji na obvlikovanje krivičnopravne reakcije na trgovinu lјudima, NBP: nauka, bezbednost, policija, 2015, No 1, pp. 1-15, ISSN 0354-8872, UDK: 343.97:176.5
 • Ristivojević B., Bugarski (Lukić) T.: Krivično delo “ubijanje i mučenje životinja” iz člana 269 KZ RS u svetlu Zakona o dobrobiti životinja, NBP: nauka, bezbednost, policija, 2014, No 1, pp. 1-19, ISSN 0354-8872, UDK: 343.58(497.11)

Osnovne akademske studije:

Master akademske studije:

Doktorske akademske studije:

Title

Go to Top