Почетна / Наставници и сарадници / др Дарко Божичић, асистент са докторатом
 • Катедра: Катедра за радно право
 • Е-маил адреса: d.bozicic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: Д/II 26
 • Фиксни телефон: 021/485-3064
 • ORCID ид: 0000-0002-9405-7424

др Дарко Божичић, асистент са докторатом

Рођен је 1989. године у Новом Саду. Дипломираo је на Правном факултету у Новом Саду 2012. године. Mастер академске студије је окончао 2014. године на Правном факултету у Новом Саду одбранивши завршни рад на тему „Право на колективно преговарање у међународном, европском и домаћем праву и пракси“. Докторску дисертацију на тему „Остваривање и заштита права на рад у дигиталној економији” одбранио је 2021. године на матичном факултету.

Стипендије и награде: стипендија Министарства просвете и науке Републике Србије (2009-2012).

Усавршавања (у земљи и иностранству): Правни факултет Универзитета Коменски у Братислави (Словачка, 2018).

Радно искуство: Credit Agricole Banka ad Novi Sad (2012-2013); Правни факултет у Новом Саду (2013-).

Области ужег научног интересовања: радно право, социјално право, право и информационе технологије.

Говори енглески језик.

 • председник Антидопинг комисије Кошаркашког савеза Србије (2022-);
 • секретар и члан управе Удружења за радно право и социјално осигурање Србије (2022-);
 • миритељ при Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова (2021-);
 • посредник за решавање спорова при Министарству Правде Републике Србије (2021-);
 • секретар Катедре за радно и социјално право (2013-).

ЧЛАНСТВО У РАДНИМ ГРУПАМА

 • у својству експерта UNICEF коаутор ex-ante анализе за потребе доношења Закона о радним праксама Републике Србије (2021);
звање ужа научна област високошколска установа година избора
асистент са докторатом радноправна Правни факултет у Новом Саду 2022.
асистент радноправна Правни факултет у Новом Саду 2015.
сарадник у настави радноправна Правни факултет у Новом Саду 2013.

Основне академске студије:

 • Радно право

Мастер академске студије:

 • Колективно радно право

Одабрани научни радови:

М 24

 • Јашаревић С., Божичић Д.: Заштита од насиља и узнемиравања на раду у међународним правним стандардима, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, бр. 3, стр. 785-802, ИССН 0550-2179, УДК: 658.310.42:342.734]:006.3(100).
 • Јовановић П., Божичић Д.: Право запосленог на приватност као сегмент безбедности и здравља на раду, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, бр.3, стр. 856-868, ИССН 0550-2179, УДК: 331.105.2-057.16:342.738.
 • Јовановић П., Божичић Д., Нормативни оквир заштите моралног интегритета запослених, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, бр. 4, стр. 1229-1249, ИССН 0550-2179, УДК: 331.45:17.

М 33

 • Божичић Д.: Међународни стандарди рада у актима мултинационалних компанија – приватизација међународних стандарда рада и њене последице, Хармониус 2019, Вол. 8, стр. 80-93, ИССН 2334-6566, УДК: 006.44:331.105..

М 34

 • Божичић Д., Is Serbian Labour Law Ready for Platform Economy?, 2. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre, 1-2 October, 2020, стр. 20-21, ИСБН 978-86-7774-224-9, УДК: 349.2:004.7(497.11).
 • Божичић Д.: Клаузула забране конкуренције: између ограничења права на рад запосленог и заштите пословних интереса послодаваца, 1. Међународна научна конференција “Право и мултидисциплинарност”, Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу, 12-13 Април, 2019, стр. 207-208, ИСБН 978-86-7148-255-4.
 • Божичић Д.: Клаузула забране конкуренције: између ограничења права на рад запосленог и заштите пословних интереса послодаваца, 1. Међународна научна конференција “Право и мултидисциплинарност”, Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу, 12-13. aприл, 2019, стр. 207-208, ИСБН 978-86-7148-255-4.
 • Božičić D.: Is Serbian Labour Law Ready for Platform Economy?, 2. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre, 1-2. октобар, 2020, стр. 20-21, ИСБН 978-86-7774-224-9, УДК: 349.2:004.7(497.11).

M 45

 • Јашаревић С.: Божичић Д., Кратка анализа домаћег радон-правног оквира са освртом на статус дигиталних радника (фриленсера) и предлог решења за националног законодавца; У: Предводници промена на тржишту рада: прототипови достојанственог рада за Србију у дигиталном добу, ур: Тања Јакоби, Бранка Анђелковић (електронски извор), Београд, Центар за истраживање јавних политика, 2020, стр. 18-26.

М 51

 • Божичић Д.: Дигиталне платформе и њихов утицај на односе поводом дигиталног рада, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, бр. 1, стр. 453-466, ИССН 0550-2179, УДК: 004:331.
 • Јовановић П., Божичић Д.: Заштита и безбедност запослених на раду, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол 50, бр. 3, стр. 753-771, ИССН 0550-2179, УДК: 331.45 : 006.3.

М 52

 • Божичић Д.: О (не)оправданом отказу уговора о раду због активности запосленог на друштвеним мрежама, Радно и социјално право, 2019, Вол. 23, бр. 1, стр. 127-146, ИССН 1450-5800, УДК: 331.106.44.
 • Божичић Д.: Границе послодавчевих назорних овлашћења у односу на заштиту права на приватност запослених, Радно и социјално право, 2018, Вол 22, бр. 2, стр. 89-106, ИССН 1450-5800, УДК: 331.641:342.7.
 • Божичић Д.: Нормативни оквир за колективно преговарање у праву Европске уније, Радно и социјално право, 2017, бр. 2, стр. 173-192, ИССН 1450-5800, УДК: 331.105.42(4-672ЕУ).

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Title

Go to Top