Početna / Nastavnici i saradnici / dr Darko Božičić, asistent sa doktoratom

dr Darko Božičić, asistent sa doktoratom

Rođen je 1989. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2012. godine. Master akademske studije je okončao 2014. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu odbranivši završni rad na temu „Pravo na kolektivno pregovaranje u međunarodnom, evropskom i domaćem pravu i praksi“. Doktorsku disertaciju na temu „Ostvarivanje i zaštita prava na rad u digitalnoj ekonomiji” odbranio je 2021. godine na matičnom fakultetu.

Stipendije i nagrade: stipendija Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije (2009-2012).

Usavršavanja (u zemlji i inostranstvu): Pravni fakultet Univerziteta Komenski u Bratislavi (Slovačka, 2018).

Radno iskustvo: Credit Agricole Banka ad Novi Sad (2012-2013); Pravni fakultet u Novom Sadu (2013-).

Oblasti užeg naučnog interesovanja: radno pravo, socijalno pravo, pravo i informacione tehnologije.

 • predsednik Antidoping komisije Košarkaškog saveza Srbije (2022-);
 • sekretar i član uprave Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije (2022-);
 • miritelj pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova (2021-);
 • posrednik za rešavanje sporova pri Ministarstvu Pravde Republike Srbije (2021-);
 • sekretar Katedre za radno i socijalno pravo (2013-).

ČLANSTVO U RADNIM GRUPAMA

 • u svojstvu eksperta UNICEF koautor ex-ante analize za potrebe donošenja Zakona o radnim praksama Republike Srbije (2021);
zvanje uža naučna oblast visokoškolska ustanova godina izbora
asistent sa doktoratom radnopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 2022.
asistent radnopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 2015.
saradnik u nastavi radnopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 2013.

Osnovne akademske studije:

 • Radno pravo

Master akademske studije:

 • Kolektivno radno pravo

Odabrani naučni radovi:

M 24

 • Jašarević S., Božičić D.: Zaštita od nasilјa i uznemiravanja na radu u međunarodnim pravnim standardima, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2019, Vol. 53, br. 3, str. 785-802, ISSN 0550-2179, UDK: 658.310.42:342.734]:006.3(100).
 • Jovanović P., Božičić D.: Pravo zaposlenog na privatnost kao segment bezbednosti i zdravlјa na radu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2018, Vol. 52, br.3, str. 856-868, ISSN 0550-2179, UDK: 331.105.2-057.16:342.738.
 • Jovanović P., Božičić D., Normativni okvir zaštite moralnog integriteta zaposlenih, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2017, Vol. 51, br. 4, str. 1229-1249, ISSN 0550-2179, UDK: 331.45:17.

M 33

 • Božičić D.: Međunarodni standardi rada u aktima multinacionalnih kompanija – privatizacija međunarodnih standarda rada i njene posledice, Harmonius 2019, Vol. 8, str. 80-93, ISSN 2334-6566, UDK: 006.44:331.105..

M 34

 • Božičić D., Is Serbian Labour Law Ready for Platform Economy?, 2. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre, 1-2 October, 2020, str. 20-21, ISBN 978-86-7774-224-9, UDK: 349.2:004.7(497.11).
 • Božičić D.: Klauzula zabrane konkurencije: između ograničenja prava na rad zaposlenog i zaštite poslovnih interesa poslodavaca, 1. Međunarodna naučna konferencija “Pravo i multidisciplinarnost”, Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, 12-13 April, 2019, str. 207-208, ISBN 978-86-7148-255-4.
 • Božičić D.: Klauzula zabrane konkurencije: između ograničenja prava na rad zaposlenog i zaštite poslovnih interesa poslodavaca, 1. Međunarodna naučna konferencija “Pravo i multidisciplinarnost”, Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, 12-13. april, 2019, str. 207-208, ISBN 978-86-7148-255-4.
 • Božičić D.: Is Serbian Labour Law Ready for Platform Economy?, 2. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre, 1-2. oktobar, 2020, str. 20-21, ISBN 978-86-7774-224-9, UDK: 349.2:004.7(497.11).

M 45

 • Jašarević S.: Božičić D., Kratka analiza domaćeg radon-pravnog okvira sa osvrtom na status digitalnih radnika (frilensera) i predlog rešenja za nacionalnog zakonodavca; U: Predvodnici promena na tržištu rada: prototipovi dostojanstvenog rada za Srbiju u digitalnom dobu, ur: Tanja Jakobi, Branka Anđelković (elektronski izvor), Beograd, Centar za istraživanje javnih politika, 2020, str. 18-26.

M 51

 • Božičić D.: Digitalne platforme i njihov uticaj na odnose povodom digitalnog rada, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2020, Vol. 54, br. 1, str. 453-466, ISSN 0550-2179, UDK: 004:331.
 • Jovanović P., Božičić D.: Zaštita i bezbednost zaposlenih na radu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2016, Vol 50, br. 3, str. 753-771, ISSN 0550-2179, UDK: 331.45 : 006.3.

M 52

 • Božičić D.: O (ne)opravdanom otkazu ugovora o radu zbog aktivnosti zaposlenog na društvenim mrežama, Radno i socijalno pravo, 2019, Vol. 23, br. 1, str. 127-146, ISSN 1450-5800, UDK: 331.106.44.
 • Božičić D.: Granice poslodavčevih nazornih ovlašćenja u odnosu na zaštitu prava na privatnost zaposlenih, Radno i socijalno pravo, 2018, Vol 22, br. 2, str. 89-106, ISSN 1450-5800, UDK: 331.641:342.7.
 • Božičić D.: Normativni okvir za kolektivno pregovaranje u pravu Evropske unije, Radno i socijalno pravo, 2017, br. 2, str. 173-192, ISSN 1450-5800, UDK: 331.105.42(4-672EU).

Osnovne akademske studije:

Master akademske studije:

 

Go to Top