Početna / Nastavnici i saradnici / dr Nikolina Miščević, asistent sa doktoratom

dr Nikolina Miščević, asistent sa doktoratom

Rođena je 1987. godine u Bihaću. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2012. godine. Zvanje master pravnik stekla je 2015. godine odbranom završnog rada „Ugovor o hipoteci“ na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Doktorske akademske studije, studijski program Privatno pravo, upisala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2015. godine.

Usavršavanja (u zemlјi i inostranstvu): istraživačka stipendija Maks Plank instituta za uporedno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu, Nemačka (2016); stipendija DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) za intenzivni kurs nemačkog jezika „Kommunikation im universitären Kontext – mündlich präsentieren“ na Univerzitetu u Potsdamu, Nemačka (2017); stipendija DAAD za intenzivni kurs nemačkog jezika na temu „Mündliche Kommunikation an der Hochschule“ na Univerzitetu u Potsdamu, (2019).

Radno iskustvo: volonter u Osnovnom sudu u Novom Sadu (2013); advokatski pripravnik (2013); Pravni fakultet u Novom Sadu (2013- );

Oblasti užeg naučnog interesovanja: ugovorno pravo, pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja, forma ugovora.

Govori engleski i nemački jezik.

 • član Izvršnog odbora naučne konferencije „Pravna tradicija i novi pravni izazovi“ (2018- )
 • sekretar Katedre građanskopravnih nauka (2015-2020)
 • učešće na Festivalu nauke i obrazovanja Univerziteta u Novom Sadu (2015-2017).
zvanje uža naučna oblast visokoškolska ustanova godina izbora
asistent sa doktoratom građanskopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 2022.
asistent građanskopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 2015.
saradnik u nastavi građanskopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 2013.

Osnovne akademske studije

 • Obligaciono pravo

Master akademske studije

 • Naknada štete
 • Stvarna sredstva obezbeđenja i učvršćenja potraživanja

Odabrani naučni radovi:

M24

 • Miščević N.: Forma obećanja poklona pokretne stvari, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2019, Vol. 53, br. 3, str. 1119-1143, ISSN 0550-2179, UDK: 347.440.44:347.472]:347.214.1
 • Radovanović S., Miščević, N.: O elektronskoj formi ugovora u domaćem pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2018, Vol. 52, br. 4, str. 1641-1661, ISSN 0550-2179, UDK: 347.440.4:004(497.11).
 • Miščević N.: Aktivna legitimacija za pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja: vreme nastanka potraživanja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2018, Vol. 52, br. 3, str. 1333-1350, ISSN 0550-2179, UDK: 347.922(497.11)
 • Radovanović S., Miščević, N.: O realizaciji ugovora o ugovornoj kazni zaklјučenog u formi javnobeležničkog zapisa, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2017, Vol. 51, br. 4, str. 1607-1626, ISSN 0550-2179, UDK: 347.447.8:347.961

M31

 • Miščević, N.: O značenju termina „dospelost“ iz čl. 280, st. 1 Zakona o obligacionim odnosima, samo dospelost ili i izvršnost potraživanja, Harmonius, 2018, str. 130-144, ISSN 2334-6566, 13. Harmonius School of Law, Beograd, 30. novembar, 2018, str. 130-144, UDK: 347.447
 • Miščević, N.: Aktivna legitimacija za pobijanje pravne radnje dužnika izvan stečaja: novčano (i nenovčano) potraživanje, Pravna riječ, 2018, Vol. 15, br. 55, str. 481-497, ISSN 1840-0272, 15. Međunarodno savetovanje „Oktobarski pravnički dani“, Banja Luka, 12-13. oktobar, 2018, str. 481-497, UDK: 347.778:347.735/.739

M34

 • Miščević N.: Javnobeležnička forma ugovora kao sredstvo zaštite načela slobode ugovaranja, 1. Međunarodna naučna konferencija “Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu”, Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, 18. septembar, 2020, str. 27-30
 • Miščević N: On the Parallelism of Forms of Authorization and Main Contract in Domestic Law, 2. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre, 1-2. oktobar, 2020, str. 90-92, ISBN 978-86-7774-224-9, UDK: 347.462:347.961(497.11)
 • Miščević N: On the Form of the Gift Agreement of Movables Without the Handover, 1. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre, 3-4. oktobar, 2019, str. 60-60, ISBN 978-86-7774-210-2, UDK: 347.472:347.3

M51

 • Radovanović S., Miščević N.: Pravna nemogućnost ili nedopuštenost – postoji li potreba za distinkcijom?, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2020, Vol. 54, br. 4, str. 1305-1320, ISSN 0550-2179, UDK: 347.441.12
 • Radovanović S., Miščević N.: O podeli na nepostojeće i ništave ugovore u domaćem pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2020, Vol. 54, br. 4, str. 267-287, ISSN 0550-2179, UDK: 347.441.8(497.11)
 • Radovanović S., Miščević N.: Jednostrana kompenzacija zastarelog potraživanja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2016, Vol. 50, br. 4, str. 1315-1334, ISSN 0550-2179, UDK: 347.469:347.131.2
 • Miščević, N.: Forma ugovora o hipoteci, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2015, Vol. 49, br. 3, str. 1403-1416, ISSN 0550-2179, UDK: 347.44:347.27

M64

 • Radovanović S., Miščević N.: O mogućnosti zaklјučenja ugovora o ugovornoj kazni u formi izvršnog javnobeležničkog zapisa i njegovoj realizaciji, 1. Naučni skup “Pravna tradicija i novi pravni izazovi”, Novi Sad: Pravni fakultet, 12. februar, 2018, str. 47-48, ISBN 978-86-7774-193-8, UDK: 347.447.8 : 347.961
 • Radovanović S., Miščević N.: O mogućnosti zamene pisane forme ugovora elektronskom u domaćem pravu, 2. Naučni skup “Pravna tradicija i novi pravni izazovi”, Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 18. februar, 2019, str. 41-42, ISBN 978-86-7774-219-5, UDK: 347.440.4:004(497.11)
 • Radovanović S., Miščević N.: Podela na nepostojeće i ništave ugovore u kontekstu konverzije ugovora, 3. Naučni skup “Pravna tradicija i novi pravni izazovi”, Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 18. februar, 2020, str. 33-34, ISBN 978-86-7774-220-1, UDK: 347.441.8(497.11)

Osnovne akademske studije:

Master akademske studije:

Doktorske akademske studije:

Go to Top